Niska emisja, według definicji to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego.
Te zanieczyszczenia następnie codziennie wdychamy, co powoduje wiele chorób układu oddechowego oraz zaburzeń centralnego układu nerwowego. Ponadto niska emisja ma negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz nasze dobro materialne (budynki, zabytki itp.).
Dlaczego o tym mówimy?
Ponieważ ruszamy ponownie z kampanią edukacyjną „Nasza Misja – Niska Emisja”.
Kampania jest wspólnym projektem parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego i dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kampania polegać ma na akcji uświadomienia dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie istoty i wagi problemu, promując w ten sposób niskoemisyjność, wskazując alternatywne rozwiązania i możliwości ograniczenia ww. problemu w ramach zajęć edukacyjnych i warsztatów.
Głównym założeniem kampanii jest upowszechnienie wiedzy na temat wagi problemu oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i środowisko naturalne.
W ramach projektu wyposażyliśmy Naszą siedzibę w szereg pomocy dydaktycznych m.in. rower wytwarzający prąd oraz mierniki jakości powietrza.
Zapraszamy wszystkie chętne szkoły do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych dot. tematyki niskiej emisji.
Więcej informacji oraz zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 52 35 15 415 lub przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej NPT.