Rusza przygotowany przez Urząd Marszałkowski projekt „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”, w ramach którego 4 tysiące uczniów szkół podstawowych z regionu weźmie udział w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach w parkach krajobrazowych województwa. Zachęcamy szkoły do zgłaszania udziału w przedsięwzięciu.

 - Ofertę atrakcyjnych, pobudzających wyobraźnię zajęć kierujemy do uczniów szkół podstawowych. Warsztaty zorganizowane w plenerze poprowadzą wykwalifikowani przewodnicy posiadający bogate doświadczenie w dziedzinie prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej - mówi marszałek Piotr Całbecki.

 Projekt polega na organizacji 16 bezpłatnych jednodniowych wyjazdów na teren 8 parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Zapewniamy transport do parku i z powrotem, a na miejscu profesjonalnych animatorów zajęć,  ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla dzieci i opiekunów, oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone będą tematyce pro-ekologicznej oraz przybliżą uczniom dziedzictwo przyrodnicze naszego województwa.

Attachments:
Download this file (ekoskrzat_logo.jpg)ekoskrzat_logo.jpg361 kB
Download this file (Karta_zgloszenia.doc)Karta_zgloszenia.doc127 kB

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU
W XV EDYCJI IMPREZY PLENEROWEJ „LATO W PARKU" Smile

Impreza odbedzie się w dniach 06-07.09.2014r. (I weekend września) na parkingu przy Mysiej Wieży w Kruszwicy.
Każdy znajdzie coś dla siebie!

    Sobota - 06.09.2014r
  7.00 – 11.00 konkurs wędkarski do lat 15 – amfiteatr 
        
13.00 – 18.20 rajd rowerowy  - zbiórka przy siedzibie PTTK w Kruszwicy

Niedziela 07.09.2014r.
Parking przy Mysiej Wieży
11.00 -18.00 – prezentacje, stoiska wystawowe, występy artystyczne

 

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy opis udzielonego zamówienia na organizację imprezy promującej projekty RPO - wybór oferenta. 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za organizację imprezy promującej projekty RPO.
Szczegóły w załączeniu.

Z końcem roku 2013 dobiegła końca rzeczowa realizacja projektów. Przypominamy, że w ramach działania 6.1. pn."Modernizacja ścieżki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz  z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech" pobudowano 2 wiaty trzcinowe z ławkami, pomost, stanowiący wraz z 1 wiatą punkt widokowy i miejsce postoju podczas wędrówki ścieżką Potrzymiech. Pobudowano także wiatę edukacyjną z pokryciem trzcinowym, altanę - grzybek, wiatę gospodarczą, murowanego grilla. Ponadto urządzono ogródek meteorologiczny i ogrodzony sad z staropolskimi odmianami drzew owocowych. Zostały również wykonane tablice dydaktyczne na w/w ścieżkę. Projekt 2.6. pn. "Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech" opiewał na rozbudowę i nadbudowę budynku tzw. Rysiówki. Dokonano wymiany więźby dachowej i pokryto dach strzechą trzcinową. Wymieniono także podłogi, stolarkę okienną i drzwiową. Pobudowano taras edukacyjny w celu przeprowadzania zajęć edukacyjnych w okresie letnim oraz toalety.

Attachments:
Download this file (wybór oferty odgromniki.jpg)wybór oferty odgromniki.jpg268 kB
Attachments:
Download this file (zapytanie odgromniki.jpg)zapytanie odgromniki.jpg445 kB
Attachments:
Download this file (wybór oferty spichlerz.jpg)wybór oferty spichlerz.jpg322 kB

Na podstawie uchwały nr XXXVII/647/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013r w sprawie udzielenia dofinansowania na zadanie pn. „Prace konserwatorskie spichlerza w miejscowości Rzeszynek” oraz uchwały nr XLII/695/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 w sprawie określenia wydatków na zadanie pn. „Prace konserwatorskie spichlerza w miejscowości Rzeszynek – prace projektowe”  zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  w ramach w/w zadania. Zabytkowy spichlerz znajduje się na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w miejscowości Rzeszynek, gm. Jeziora Wielkie. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy oraz pod numerem tel. 52 35 15 415 lub 601 680 900. Oferty należy składać do dnia 15 listopada do godz.10.00 w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Poniżej: zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym.

25 października odbyła się kolejna edycja konkursu organizowanego przez Nadgoplański Park Tysiąclecia „Skąd Nasz Ród”. W tym roku do organizacji konkursu włączono także Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Współpraca obydwu parków ma na celu łamanie sztucznych podziałów administracyjnych dotyczących j. Gopło. W szranki wiedzy przyrodniczej stanęło 19 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz organizacje pozaszkolne z terenu działalności Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Impreza rozpoczęła się od pisania testów wiedzy na temat historii, przyrody okolic nadgoplańskich. W czasie oczekiwania na wyniki pracownicy Parku zaprezentowali spot reklamowy województwa kujawsko-pomorskiego oraz film o parkach krajobrazowych. Ciekawy program artystyczny przedstawiły dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Kruszwicy. Główną atrakcją byli Muzycy z Bydgoszczy, którzy przedstawili ciekawy program.

 

Na podstawie uchwały nr 49/1528/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalnej dnia 5 grudnia 2012r w Toruniu na realizację i dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P pn. "Modernizacja bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech" i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za dostarczenie wyposażenia.

Uprzejmie informujemy Państwa, że realizacja rzeczowa zadania 6.1., dotycząca modernizacji ścieżki dydaktycznej Potrzymiech zbliża się ku końcowi. Firmą, realizująca zadania zarówno działania 6.1. jak i 2.6. jest firma Mister-bud sp. z.o.o. z Inowrocławia. Wcześniej informowaliśmy o szczegółowym zakresie prac modernizacyjnych ścieżki edukacyjnych Potrzymiech, zaplanowanych do wykonania. Natomiast Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych działanie 2.6. związane z rozbudową i nadbudową ośrodka bazy edukacyjno-szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech zostało rozpoczęte. Do głównych celów modernizacji należy wymienić stworzenie zaplecza socjalnego i dogodnych warunków dla uczestników naszych zajęć, w sposób zgodny z architekturą otoczenia Rysiówki. 

W załączeniu kilka zdjęć z przebiegu prac w projektach.

 

Tegoroczna - już XIV edycja imprezy LATO W PARKU, rozpoczęła się 07.09.2013 tj. sobota
o godz.7.00 konkursem wędkarskim dla dzieci i młodzieży. Ponadto w tym dniu odbył się także rajd rowerowy, w którym każdy mógł uczestniczyć. Cykliści pokonali trasę ponad 50km, z przystankami w zabytkowym XVIIIw spichlerzu dworskim oraz na półwyspie Porzymiech, gdzie smakowali grochówkę i kiełbaski z ogniska. Rajd zakończył się w Kruszwicy wręczeniem upominków dla wszystkich uczestników, którzy w tym dniu podziwiali piekno nadgoplańskiej przyrody.

Niedziela. Tego dnia mieszkańcy, turyści, na parkingu pod Mysią Wieżą w Kruszwicy mogli podziwiać prace 52 wystawców, którzy w tym dniu uświetnili naszą imprezę. Wśród asortymentu można było dostrzec rzeźby ludowe, haft kujawski, wiklinę, potrawy regionalne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, byliny ozdobne, biżuterię ręcznie robioną oraz wiele innych cennych materiałów.

W dniach 07-08.09.2013 odbędzie się kolejna edycja imprezy plenerowej LATO W PARKU 2013.

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców gmin nadgopla na naszą imprezę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

W związku z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, informujemy, że została rozpoczęta inwestycja związana z rozbudową ścieżki dydaktycznej Potrzymiech w ramach osi priorytetowej 6. Wsparcie rozwoju turystyki działania 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze pn. "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech". W związku z powyższym planujemy pobudować 2 wiaty z pokryciem trzcinowym na trasie ścieżki, zmodernizować pomost przy punkcie widokowym.

Na podstawie Uchwał nr 49/1528/12 i 50/1578/12 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego uchwalonych dnia 5 grudnia 2012 r. i 12 grudnia 2012 r. w Toruniu na realizację projektów w ramach RPO WK-P pn: „Modernizacja bazy edukacyjno - szkoleniowej na półwyspie Potrzymiech” i „Modernizacja ścieżki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za zarządzanie w/w projektami oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie ich realizacji i organizację przetargu.

Zima to bardzo trudny i wyczerpujący okres dla ptaków zimujących w naszym kraju. Niska temperatura i duża pokrywa śnieżna uniemożliwia im znalezienie wystarczającej ilości pożywienia. Dlatego wielu z nim musimy pomóc przetrwać najtrudniejszy okres. 

Jednakże należy pamiętać, iż jedzenie które będzie im podawane musi być jak najbardziej naturalne, nieprzetworzone. Produkty takie jak słodycze, zepsuty, spleśniały chleb, domowe jedzenie oraz żywność solona nie nadaje się dla ptaków, a wręcz może im zaszkodzić. 

Już 19 października odbędzie się finał konkursów pt. "Skad nasz ród". Zapraszamy zarówno przedszkolaków jak i wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych oraz wychowanków WTZ i Mow do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Nadgoplański Park Tysiaclecia. Przygotowaliśmy dla Was konkurs plastyczny "Barwy nadgopla", przyrodniczy, fotograficzny "Gopło w obiektywie" i literacki. Zgłoszenia oraz wykonane prace prosimy składać do naszej siedziby do 12.10.2012r.

SZUKAM DOMU!

W piątek 14 września otrzymaliśmy niecodzienne zgłoszenie od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusza Kurzawy o wałęsającym się psie z trzema szczeniętami. Po dotarciu do Popowa, bo tam właśnie znajdowały się pieski, strażnicy Parku znaleźli je na środku przepustu pod drogą asfaltową. Nie pomagały zachęty z kiełbaski i poprosiliśmy o pomoc straż pożarną, która wyposażona w odpowiedni sprzęt pomogła nam wydostać zwierzęta. Jeden malutki szczeniak od razu spodobał się jednemu z naszych strażników, który przygarnął psiaka. Drugi też już znalazł "nowy" dom. Niestety trzeci - mała suczka w dalszym ciągu czeka na swojego właściciela. Jeśli ktoś, chciałby pomóc i przygarnąć małą, śliczną suczkę prosimy o kontakt pod nr tel. 52-35-15-415 do siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Matka szczeniąt tego samego dnia trafiła do schroniska, na pewno również chciałaby trafić w dobre ręce, mieć swój "nowy" przytulny kąt.