Potrzymionek

Jezioro Gopło z wyspą Potrzymionek

Jezioro Gopło „serce parku” jest największym zbiornikiem wodnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, będąc dziewiątym co do wielkości jeziorem w Polsce o powierzchni 2154,5 ha. W powierzchni tej uwzględniono obszar wysp, których na jeziorze jest 11 (Wyspa Startowa, Sucha Góra, Wyspa koń, Górki Popowskie) i ich obszar wynosi 25,5 ha, a długość linii brzegowej wysp równa jest około 4 km. Średnia głębokość wód jeziora wynosi 3,6 m, zaś w najgłębszym miejscu w pobliżu miejscowości Przewóz głębokość dochodzi do 16,6 m. Długość linii brzegowej wynosi około 91 km, ulegając okresowym zmianom w zależności od wahań poziomu lustra wody. W najszerszym miejscu (Szerzawy) szerokość wynosi 2,5 km, a w najwęższym (most kolejki wąskotorowej) około 50m. Gopło jest jeziorem rynnowym - przepływowym. Położone jest w zlewni rzeki Noteci, w dorzeczu Odry. Sieć wodna zlewni całkowitej o powierzchni ponad 1,4 tys. km2 i jest bardzo złożona. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące poziomu wód w j.Gopło na przestrzeni wieków.

Wahania poziomu wody j. Gopło

data poziom wody n.p.m. przyrost
VII w.p.n.e. 76,5 -
V w.p.n.e. 77,0 0,5
XV w.n.e 83,2 6,2
przed 1782r. 80,2 -3,0
rok 1782 79,7 -0,5
rok 1859 78,3 -1,4
rok 1882 77,0 -1,3

Jezioro Gocanowo to niewielkie jezioro położone na skraju wschodniej granicy Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na wysokości miejscowości Gocanowo odległej od Kruszszwicy o ok.5km. Położone jest także niedaleko Zatoki Suchej, wchodzącej w skład rezerwatu przyrody "Nadgoplański Park Tysiąclecia".

Parametry jeziora:

  • powierzchnia:              10ha,
  • długość:                     560m,
  • maksymalna szerokość:200m.

źródło: Plan Ochrony NPT, Praca zbiorowa pod kierunkiem M. Przewoźniaka, Poznań,1999r

Jezioro Łunin o mulistym, wyrównanym dnie usytuowane jest na północny zachód od jeziora Gocanowo. Powierzchnia ewidencyjna tego jeziora wynosi 10,31ha, jednakże w rzeczywistości jest ona dziesięciokrotnie mniejsza i wynosi jedynie 1ha. Największą głębokość zanotowano na poziomie 1,5m przy średniej głębokości wynoszącej 0,7m. Dopływem Łunina jest rów melioracyjny, a odpływem jezioro Gopło. Na opisywanym obszarze wśród wynurzonej roślinności wodnej można znaleźć trzcinę pospolitą i pałkę wąskolistną.