Potrzymionek

Jezioro Gopło z wyspą Potrzymionek

Jezioro Gopło „serce parku” jest największym zbiornikiem wodnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, będąc dziewiątym co do wielkości jeziorem w Polsce o powierzchni 2154,5 ha. W powierzchni tej uwzględniono obszar wysp, których na jeziorze jest 11 (Wyspa Startowa, Sucha Góra, Wyspa koń, Górki Popowskie) i ich obszar wynosi 25,5 ha, a długość linii brzegowej wysp równa jest około 4 km. Średnia głębokość wód jeziora wynosi 3,6 m, zaś w najgłębszym miejscu w pobliżu miejscowości Przewóz głębokość dochodzi do 16,6 m. Długość linii brzegowej wynosi około 91 km, ulegając okresowym zmianom w zależności od wahań poziomu lustra wody. W najszerszym miejscu (Szerzawy) szerokość wynosi 2,5 km, a w najwęższym (most kolejki wąskotorowej) około 50m. Gopło jest jeziorem rynnowym - przepływowym. Położone jest w zlewni rzeki Noteci, w dorzeczu Odry. Sieć wodna zlewni całkowitej o powierzchni ponad 1,4 tys. km2 i jest bardzo złożona. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące poziomu wód w j.Gopło na przestrzeni wieków.

Wahania poziomu wody j. Gopło

data poziom wody n.p.m. przyrost
VII w.p.n.e. 76,5 -
V w.p.n.e. 77,0 0,5
XV w.n.e 83,2 6,2
przed 1782r. 80,2 -3,0
rok 1782 79,7 -0,5
rok 1859 78,3 -1,4
rok 1882 77,0 -1,3