Wąsatka

Świat zwierzęcy Nadgopla jest dość słabo poznany. Dotyczy to grup zwierząt żyjących na terenie NPT.

Tak jak w innych rejonach Polski; w przeszłości różnorodność gatunkowa zwierząt była zdecydowanie większa. Dowodzą tego liczne znaleziska szczątków zwierząt z tamtych okresów.

W chwili obecnej żyją tutaj sarny, dziki, piżmaki, karczowniki, trochę mniej występuje jeleni, borsuków, lisów, kun, jenotów czy jeży.

Tchórza czy gronostaja spotkamy, gdy będziemy mieli więcej szczęścia. Wynika to ze skrytego trybu życia tych zwierząt.

Płazy reprezentowane są przez 11 gatunków do których należą między innymi traszka zwyczajna, ropuch szara i zielona, rzekotka drzewna, żaba trawna.

Z gadów żyje tu jedynie zaskroniec.

Jezioro Gopło i inne zbiorniki zamieszkuje 25 gat. ryb. Są to m. in. sandacz, sum, leszcz, węgorz, szczupak, karp, karaś, jazgarz.

Ptaki reprezentowane są przez około 200 gat. Z czego lęgowych jest około 150. Do najbardziej charakterystycznych ptaków Nadgopla nalezą gęś gęgawa, żuraw, kormoran, bielik oraz wiele innych ciekawych gatunków.