Mysia Wieża

Zamek w Kruszwicy został zbudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego. Najstarsze źródło pisane, Kronika Jana z Czarnkowa, podaje czas wzniesienia zamku na lata 1350-1355. Sam król przebywał w Kruszwicy kilkukrotnie: w 1358, 1359, 1365 oraz w 1368 roku. Zamek stanowił siedzibę starostwa i władz sądowniczych, w zamku znajdowało się również więzienie.

Dokładna analiza architektury zamku można znaleźć w artykule Macieja Małachowicza „Architektura zamku kruszwickiego” z 2022 roku.

Na przestrzeni wieków zamek w Kruszwicy był areną wielu wydarzeń:

- 1372 rok – na zamku przebywa Elżbieta Łokietkówna, matka króla Ludwika Węgierskiego;

- 1382-1385 – w rejonie Kruszwicy toczą się walki pomiędzy stronnikami Królowej Jadwigi a zwolennikami księcia Siemowita IV Mazowieckiego. Sam zamek w 1383 roku bez walki zostaje wydany księciu Siemowitowi IV Mazowieckiemu;

- 1429 roku – na zamku przebywał Król Władysław Jagiełło;

- 1460 roku – na zamku przebywał Król Kazimierz Jagiellończyk;

- 1519 roku – dochodzi do pożaru zamku;

- 1591 roku – dochodzi do kolejnego pożaru zamku;

- 1616-1628 – Maciej Grabski sprawuje urząd starosty w zamku.

W 1655 roku zamek zajęli Szwedzi. Najazd Szwedów przyniósł ogromne spustoszenia, po dwóch latach okupacji, w 1657 roku odchodząc z Kruszwicy spalili zamek i miasto. Pozostałości zamku popadły w ruinę, a w samym mieście pozostało 8 mieszkańców. 

Po pierwszym rozbiorze Polski Prusacy w 1787 roku dokonują częściowej rozbiórki murów zamku. Następnie 1802 roku dokonano naprawy uszkodzonych fundamentów Mysiej Wieży, a w 1867 roku rozplanowano i uporządkowano wzgórze zamkowe. 

W latach 1894-1896 dokonano renowacji wieży, dzięki czemu od 1895 roku jest ona atrakcją turystyczną, aż po dzień dzisiejszy.

Obecnie na Mysią Wieżę można wejść w sezonie turystycznym. Oprócz wejścia na wieżę, udostępniono nieodpłatnie turystom piwnice zamku oraz zrekonstruowany most zwodzony. 

Bilety można zakupić od maja do października w kiosku u podnóża wieży.

Aktualną cenę biletów można znaleźć na stronie:

http://www.pttk-kruszwica.pl/

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Architektura zamku kruszwickiego Maciej Małachowicz9519 kB