O atrakcyjności Gopła i okolic obok wartości historycznych decyduje bogaty świat przyrody. Półwysep Potrzymiech z bogactwem przyrodniczym i historią stanowi najcenniejszy obszar na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W przeszłości teren półwyspu stanowił grupę izolowanych wysp. Dopiero w czasach, gdy podjęto działania w celu odwadniania terenów podmokłych, wylesiania terenów pod uprawę roli, z wód jeziora Gopło wyłonił się półwysep. 

Przyrodę półwyspu ukształtowało wiele czynników. Jednym z nich była racjonalna, ekstensywna gospodarka człowieka. To człowiek stworzył krajobraz dzisiejszego nadgopla z mozaiką pól uprawnych, łąk, pastwisk, gdzie w sprzyjających warunkach znajdują tutaj miejsca lęgowe i żerowiska ptakówi, stanowiących najbarwniejszą część przyrody, jaką można spotkać na półwyspie. Na terenie Parku występuje około 150 gatunków ptaków lęgiowych, a w okresie przelotów można ich spotkać ponad dwieście. 

Półwysep Potrzymiech, to także miejsce, gdzie odbywają się zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktycznych NPT. Miłośnicy fotografowania przy odrobinie cierpliwości mogą dostrzec m.in.: orła bielika, dudka, dzierzbę gąsiorka, kormorana, myszołowa, błotniki, wąsatki, podróżniczka, a przede wszystkim gęś gęgawę, której populacja nad Gopłem wynosi 5% w skali Europy, podczas gdy w Polsce występuje blisko 10% tej populacji. Bardzo bogata jest także szata roślinna. Flora tego obszaru stanowi blisko 770 gatunków roślin naczyniowych, m.in. storczyki szerokolistne, kruszczyki błotne, które są ściśle chronione. Występuje na tym terenie również halofity i kserofity.

Półwysep Potrzymiech to miejsce, które warto zobaczyć, poznać barwny świat przyrody i zrozumieć ją. Należy pamiętać przy tym o rozwadze, zdrowym rozsądku, ponieważ woda, bagna otaczające Potrzymiech, to żywioł, który potrafi być bezlitosny.Wędrując po Potrzymiechu należy pamiętać, aby zawsze trzymać się wyznaczonego szlaku.