Wydarzenia

 • W Tucholskim Parku Krajobrazowym też bocianimy

  12.04.2024

  9 kwietnia w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadziliśmy zajęcia pt. „Jak Kujawiak i Pomorzanin pomagają bocianom – Poznaj skrzydlatego Wojtka” dla uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi.
  Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przekazywaliśmy szczegółową wiedzę o biologii, fizjologii, instynktach i fenomenach bociana białego. Porównaliśmy go z jego negatywem - bocianem czarnym. Mówiliśmy o wyglądzie i przystosowaniach ptaków porównując bociana białego do siebie. Wyszukaliśmy cechy, które umożliwiają ptakom latanie. Prześledziliśmy trasy wędrówek populacji wschodnioeuropejskiej bociana białego. Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia poznaliśmy mechanizm lotu szybowcowego i ślizgowego oraz znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego bociany białe nie lecą przez M. Śródziemne. W trakcie zabawy w polowanie drapieżnika określiliśmy pożywienie bociana białego oraz zdementowaliśmy funkcjonujący mit, że najlepszym przysmakiem dla niego jest żaba. Budowanie gniazda na platformie lęgowej było okazją do wyciągnięcia wniosków nt. pozostających w środowisku plastikowych śmieciach: sznurkach do wiązania słomy i woreczkach foliowych, i zachętą do włączenia się w aktywną ochronę bociana. Dla uczniów była to też praktyczna nauka określenia co nazywamy sianem, a co słomą  Jak każda grupa, do oglądanej na filmie pary bocianów w gnieździe, uczniowie chętnie stworzyli podkład rozklekotanych bocianów wykorzystując do tego przygotowane patyki. Przedstawiliśmy nie tylko sielskie życie bociana, ale również zagrożenia populacji bociana białego w Polsce, czyhające na nie niebezpieczeństwa podczas podróży na zimowisko i podczas pobytu w Afryce.
  Na zakończenie grupa wykonała samodzielnie kalendarz bociana białego, który zagości na tablicy w ich klasie, a chętni uczniowie zabrali ze sobą kartę obserwacji VIII Międzynarodowego Spisu Bociana Białego w Tucholskim Parku Krajobrazowym i wyszli dumni z oznaka – Przyjaciel bociana.

   
 • Zakończyliśmy inwentaryzację gniazd w ramach Wojewódzkiej Kampanii VIII Spisu Bociana Białego w Parkach Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  12.04.2024

  W 2024 roku przypada VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego, który realizowany jest na obszarze Europy i Afryki Północnej co 10 lat.
  Pierwsze Międzynarodowe Liczenie Gniazd Bociana Białego odbyło się w 1934 roku i obejmowało swym zasięgiem znaczną część Europy. Kolejne liczenia to rok 1958, 1974, 1984-1985, 1994-1995, 2004, 2014.
  Pierwszą kompleksową inwentaryzację gniazd bociana białego na obszarze byłego województwa bydgoskiego przeprowadzono w latach 1994-1995 w ramach V Międzynarodowego Liczenia Bociana Białego. Badania te zorganizowano w Katedrze Zoologii ATR w Bydgoszczy, a wzięło w nim udział ponad 70 osób. Na podstawie zgromadzonych danych przygotowano monograficzne opracowanie wydane pod redakcją Piotra Indykiewicza pt.: „Bocian biały (Ciconia ciconia (L.) w województwie bydgoskim w latach 1994-1995”.
  Tucholski Park Krajobrazowy pierwszy raz włączył się w akcję w 2014 r.
  Spisem objęto dwie gminy: Cekcyn i Tuchola. Łącznie 37 gniazd.
  W tym roku w miesiącach: marcu i kwietniu pracownicy parku i jednocześnie koordynatorzy: Rafał Borzyszkowski oraz Bartłomiej Szamocki zinwentaryzowali wszystkie bocianie gniazda i platformy na obszarze gmin: Cekcyn, Lubiewo i Tuchola.
  To działanie ma na celu przygotowanie się do spisu dotyczącego liczebności populacji bociana białego, który odbędzie się w dniach od 1 do 15 lipca.
  Termin podyktowany jest względami merytorycznym, ponieważ w pierwszej połowie lipca większość młodych bocianów stoi już w gniazdach i ćwiczy swoją sprawność fizyczną, a także próbuje podlatywać nieco ponad gniazdo, którego jednak jeszcze nie opuszcza. Dlatego to najlepszy czas na ich policzenie.
  Pracownicy parku na ujednoliconych w Polsce kartach obserwacji uzupełniać będą dane dotyczące między innymi:
  Czy gniazdo jest zajęte przez parę lęgową?
  Czy przez jednego bociana przez cały sezon?
  Czy nie było zajęte wcale?
  Czy para lęgowa jest z młodymi bocianami na gnieździe czy może bez?
  Ile jest młodych bocianów na gnieździe?
  Czy nastąpiła strata na etapie jaj lub piskląt?
  Jaka jest wysokość bocianiego gniazda?
  Czy gniazdo jest uszkodzone i wymaga interwencji?
  Czy dorosłe bociany są zaobrączkowane?
  Czy podjęto próbę odczytu obrączek?
  Ponadto do każdej karty wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna.
  To tylko część informacji, które w miarę możliwości trzeba uzupełnić na karcie jak najbardziej szczegółowo.
  Bocian biały jest ptakiem uznawanym za gatunek wskaźnikowy, odzwierciedlający stan środowiska. Tereny podmokłe o niezbyt wysokiej roślinności są najchętniej wykorzystywane przez nie jako miejsca do zdobywania pokarmu. Mniej terenów wilgotnych i podmokłych, a więcej pól z intensywną uprawą zbóż, powoduje, że bocianów na danym obszarze będzie mniej.
  Dlatego od kilkudziesięciu już lat liczone są bociany po to by sprawdzić, czy jego populacja rośnie, czy maleje i w jakim stanie jest otaczające nas środowisko.
  Zebrane dane są niezbędne do praktycznej ochrony gatunku.
  W trakcie wiosennego liczenia gniazd bociana białego na terenie trzech w/w gmin łącznie zinwentaryzowano 67 gniazd oraz 27 platform.
  Podział na poszczególne gminy:
  Gmina Cekcyn: 20 gniazd i 8 platform.
  Gmina Lubiewo: 25 gniazd i 8 platform.
  Gmina Tuchola: 22 gniazda i 11 platform.
  Największa ilość gniazd w sołectwach:
  Sołectwo Cekcyn, gmina Cekcyn - 5 gniazd
  Sołectwo Bysław, gmina Lubiewo - 5 gniazd i 3 platformy
  Sołectwo Sucha, gmina Lubiewo - 5 gniazd
  Sołectwo Kiełpin, gmina Tuchola - 6 gniazd i 1 platforma
  Bardzo dziękujemy wszystkim sołtysom z w/w gmin za informacje dot. lokalizacji bocianich gniazd i platform na terenie swoich sołectw.
  Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie przekazujemy Pani Marii Grynda oraz Panu Wojciechowi Słupińskiemu.
  W akcji biorą udział wszystkie parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego oraz uczniowie szkół podstawowych, którzy w trakcie przeprowadzonych przez nas zajęć edukacyjnych dot. bociana białego wyrazili chęć obserwacji bocianich gniazd w swojej miejscowości.

   
 • WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY "Architekci natury. Ptasi raj" W RAMACH ŚWIATOWEGO DNIA LASÓW

  12.04.2024

  Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie plastycznym "Architekci natury. Ptasi raj" w ramach Światowego Dnia Lasów.

  Attachments:
  Nazwa plikuRozmiar pliku
  REGULAMIN.odt542 kB
   
 • Zakończono XVIII. zimowe liczenie nietoperzy w Tucholskim Parku Krajobrazowym

  22.02.2024

  Pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego w dniach od 13 do 22 lutego 2024 r. skontrolowali 22 obiekty, spośród których 13 było zasiedlonych przez nietoperze. Odnotowano występowanie dwóch gatunków: gacek brunatny 21 osobników oraz nocek Natterera 2 osobniki. Łącznie 23 nietoperze.

  Pracownicy parku przy merytorycznym wsparciu dr. Mateusza Ciechanowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego poszukiwali chronione ssaki w przydomowych piwnicach, piwnicach typu  „ziemianka”, „lodownia”, piwnicach w budynkach gospodarczych, podziemnym kanale będącym pozostałością starego młyna. Nietoperze hibernujące w trudno dostępnych szczelinach zlokalizowano za pomocą kamery inspekcyjnej.

  Wiosną samice nietoperzy gromadzą się  w tzw. kolonie rozrodcze, liczące w Polsce od kilku do kilkuset osobników. W maju samica rodzi i wychowuje tylko jedno, rzadko dwa młode w ciągu roku. Późnym latem nietoperze opuszczają swoje letnie schronienia i przenoszą się do zimowisk odbywając niekiedy długie wędrówki. Jesienią, kiedy zaczyna brakować ich podstawowego pokarmu (latających owadów), zapadają ponownie w sen zimowy, zwany hibernacją. Do pełnej aktywności powracają wiosną gdy zrobi się ciepło i zaczynają latać owady.

  Najczęstsze kryjówki nietoperzy latem to strychy, szczeliny budynków, wieże kościołów, szpary za okiennicami, dziuple.

  Ich zimowe schronienia to piwnice, studnie, fortyfikacje, sztolnie i jaskinie.

  W tym roku w ramach podziękowania mieszkańcom parku i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, którzy od lat udostępniają nam obiekty na swoich posesjach do przeprowadzenia zimowego liczenia nietoperzy Dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego przekazał 17 wyróżnień PRZYJACIEL NIETOPERZY w uznaniu wieloletniego zaangażowania w ochronę nietoperzy.

  Jak co roku spotkaliśmy się z ogromną życzliwością mieszkańców parku za co bardzo wszystkim dziękujemy.

  Tekst Rafał Borzyszkowski

   
 • Rok z życia wilków w Tucholskim Parku Krajobrazowym - podsumowanie

  17.01.2024

  W 2023 roku kontynuowaliśmy monitoring wilka szarego na terenie naszego parku.

  W lutym pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego odbyli szkolenie przeprowadzone
  przez dr. Macieja Szewczykiem z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie zbioru prób (odchody, mocz, sierść itp.) do badań genetycznych wilków.

  Od 1 stycznia do 9 listopada w terenie na stałe zainstalowane były 3 kamery monitorujące jedną grupę rodzinną.

  W połowie listopada zainstalowaliśmy w terenie pięć kolejnych kamer, obejmując stałym monitoringiem dwie kolejne grupy.

  14 grudnia na terenie naszego parku pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego odbyli szkolenie w zakresie zbioru prób, które przeprowadził dr Maciej Szewczyk.

  W tym samym dniu w sali edukacyjnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi w godzinach wieczornych odbył się wykład dr. Macieja Szewczyka pn. WILKI – historie prawdziwe z Borów Tucholskich.

  W wydarzeniu stacjonarnie wzięło udział ponad 40 osób.
  Zorganizowaliśmy również transmisję na żywo, którą oglądało 112 osób.

  W roku 2023 nasze kamery zarejestrowały 45 zdjęć i 47 filmów dot. tylko wilków.
  Udało nam się zarejestrować szczenięta ubiegłoroczne i dwukrotnie tegoroczne.
  Przy współpracy z dr. Maciejem Szewczykiem zlokalizowaliśmy ubiegłoroczną wilczą norę oraz w jej pobliżu wilcze legowiska, miejsca zabaw szczeniąt, liczne odchody oraz sierść i pozostałości po wilczych ofiarach. Oddział, w którym znajduje się nora przy współpracy z Nadleśnictwem Woziwoda objęty został wyłączeniem z prac leśnych do 31 sierpnia br.

  W ciągu całego roku zebraliśmy dokumentację dot. licznych tropów oraz śladów dot. aktywności wilków.
  Zebraliśmy 11 prób (odchody, mocz).

  Wszystkie pozyskane z terenu dane wprowadziliśmy do naszego systemu informacji geograficznej (GIS).

  Ponadto zorganizowaliśmy dwa konkursy o tematyce wilczej: XXVII edycja Przyroda wokół nas „Po sąsiedzku z wilkiem” oraz XVIII edycja konkursu Przyroda wokół nas dla szkół specjalnych. W trakcie dni otwartych naszego parku zaaranżowaliśmy kolejne stoisko pn. ZASZNUROWANE TROPY oraz zorganizowaliśmy w ramach ESKAPADY. Poznaj swój region z przewodnikiem wycieczkę krajoznawczą pn. Wilczym tropem w dolinie Zwierzynki – czy wilki wyją do księżyca?

  W roku 2024 planujemy kontynuację monitoringu z rozszerzeniem o czwartą grupę rodzinną.
  Na wiosnę zaplanowaliśmy szkolenie ze zbioru prób dla kolejnego parku krajobrazowego z województwa kujawsko-pomorskiego oraz drugi wykład dr. Macieja Szewczyka na temat wilków.

  Tekst Rafał Borzyszkowski

   

Warto zobaczyć