Wydarzenia

 • Finał XXVIII edycji konkursu „Przyroda wokół nas”

  18.06.2024

  11 czerwca br. przy Terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile, spotkały się drużyny finałowe wyłonione w I etapie, w kwietniu. Tegoroczny temat konkursu brzmiał: „Skrzydlata biel i czerń” czyli mowa o dwóch żyjących w Polsce bocianach: białym i czarnym.
  Do II etapu przystąpiły zespoły w dwóch kategoriach:
  klas I – IV
  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku, kl. II c
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku, kl. IV a
  3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku, kl. IV b
  4. Szkoła Podstawowa w Bysławiu, kl. IV a
  klas V - VIII
  1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi, kl. VII b
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku, koło przyrodnicze kl. V
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi, kl. VII a
  4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku, kl. VII c
  W rozgrywkach finałowych reprezentanci klas wystartowali z punktacją uzyskaną w I etapie za test wiedzy i przygotowany komiks pt. „Czarno na białym czyli jak człowiek szkodzi bocianom?”. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy i świadomości mieszkańców naszego parku o potrzebie aktywnej ochrony dwóch chronionych w Polsce i Europie bocianów, które żyją w sąsiedztwie lub nieco skryte w Borach Tucholskich oraz zdobywanie wiedzy o osobliwościach przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola przy współpracy, którego organizujemy konkurs.
  Nad wiedzą finalistów czuwała komisja, w której zasiedli: Mirosław Koczwara, Stanisław Śpica, Krzysztof Ogłuszka i Piotr Grzmiel.
  Wtorkowe spotkanie z przyrodą odbyło się w plenerze i przebiegało nie tylko w duchu rywalizacji pomiędzy finalistami, ale także edukacji. Zespoły odpowiadały na wylosowane pytania, w których sprawdzaliśmy i utrwalaliśmy zdobytą wiedzę m.in. o biologii i fizjologii, wyłoniliśmy cechy różniące dwa bociany i przedstawiliśmy organizmy żyjące na łące lub w lesie pod parasolem bocianów. Chętni odtwarzali klekot towarzyskiego bociana białego i gwizd skrytego bociana czarnego. Finaliści rozpoznawali z jakich drzew iglastych i liściastych pochodzą gałązki oraz opowiadali o zagrożeniach bocianów w Polsce i podczas wędrówek na podstawie wylosowanych fotografii. Finaliści dzięki pomocy merytorycznej nauczycieli z placówek wykazali się dużą i szczegółową wiedzą nt. bocianów czego dowodem była potrzeba przeprowadzenia dogrywki w kategorii klas starszych. W pomoc organizacyjną włączyli się harcerze Hufca ZHP w Tucholi.
  W zawiązku z włączeniem się Tucholskiego Parku Krajobrazowego w VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego w województwie kujawsko-pomorskim na finale zagościł też bocian biały – atrapa i autentyczna platforma lęgowa, w której zwycięzcy chętnie wykonywali fotografie pamiątkowe oraz zabrali ze sobą karty obserwacji z deklaracją włączenia się w inwentaryzację gniazd i par lęgowych bociana białego.
  Finał zakończył się następującymi wynikami:
  W kategorii kl. I - IV:
  I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku, kl. IV b
  II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku, kl. IV a
  III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku, kl. II c
  Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa w Bysławiu, kl. IV a

  W kategorii kl. V - VIII:
  I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi, kl. VII b
  II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi, kl. VII a
  III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku, koło przyrodnicze kl. V
  Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku, kl. VII c

  Konkurs został sfinansowany z ramienia Tucholskiego Parku krajobrazowego ze środków województwa kujawsko-pomorskiego i Nadleśnictwa Tuchola. Laureaci I miejsca w każdej kategorii otrzymali Puchar Przechodni, który zagości u nich w szkole przez rok.
  Zwycięskie zespoły i reprezentanci klas zostały nagrodzone zestawami ornitologicznych gier edukacyjnych i wydawnictwami.

  Tekst: Dorota Borzyszkowska

   
 • W Tucholskim Parku Krajobrazowym też bocianimy

  12.04.2024

  9 kwietnia w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadziliśmy zajęcia pt. „Jak Kujawiak i Pomorzanin pomagają bocianom – Poznaj skrzydlatego Wojtka” dla uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi.
  Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przekazywaliśmy szczegółową wiedzę o biologii, fizjologii, instynktach i fenomenach bociana białego. Porównaliśmy go z jego negatywem - bocianem czarnym. Mówiliśmy o wyglądzie i przystosowaniach ptaków porównując bociana białego do siebie. Wyszukaliśmy cechy, które umożliwiają ptakom latanie. Prześledziliśmy trasy wędrówek populacji wschodnioeuropejskiej bociana białego. Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia poznaliśmy mechanizm lotu szybowcowego i ślizgowego oraz znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego bociany białe nie lecą przez M. Śródziemne. W trakcie zabawy w polowanie drapieżnika określiliśmy pożywienie bociana białego oraz zdementowaliśmy funkcjonujący mit, że najlepszym przysmakiem dla niego jest żaba. Budowanie gniazda na platformie lęgowej było okazją do wyciągnięcia wniosków nt. pozostających w środowisku plastikowych śmieciach: sznurkach do wiązania słomy i woreczkach foliowych, i zachętą do włączenia się w aktywną ochronę bociana. Dla uczniów była to też praktyczna nauka określenia co nazywamy sianem, a co słomą  Jak każda grupa, do oglądanej na filmie pary bocianów w gnieździe, uczniowie chętnie stworzyli podkład rozklekotanych bocianów wykorzystując do tego przygotowane patyki. Przedstawiliśmy nie tylko sielskie życie bociana, ale również zagrożenia populacji bociana białego w Polsce, czyhające na nie niebezpieczeństwa podczas podróży na zimowisko i podczas pobytu w Afryce.
  Na zakończenie grupa wykonała samodzielnie kalendarz bociana białego, który zagości na tablicy w ich klasie, a chętni uczniowie zabrali ze sobą kartę obserwacji VIII Międzynarodowego Spisu Bociana Białego w Tucholskim Parku Krajobrazowym i wyszli dumni z oznaka – Przyjaciel bociana.

   
 • Zakończyliśmy inwentaryzację gniazd w ramach Wojewódzkiej Kampanii VIII Spisu Bociana Białego w Parkach Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  12.04.2024

  W 2024 roku przypada VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego, który realizowany jest na obszarze Europy i Afryki Północnej co 10 lat.
  Pierwsze Międzynarodowe Liczenie Gniazd Bociana Białego odbyło się w 1934 roku i obejmowało swym zasięgiem znaczną część Europy. Kolejne liczenia to rok 1958, 1974, 1984-1985, 1994-1995, 2004, 2014.
  Pierwszą kompleksową inwentaryzację gniazd bociana białego na obszarze byłego województwa bydgoskiego przeprowadzono w latach 1994-1995 w ramach V Międzynarodowego Liczenia Bociana Białego. Badania te zorganizowano w Katedrze Zoologii ATR w Bydgoszczy, a wzięło w nim udział ponad 70 osób. Na podstawie zgromadzonych danych przygotowano monograficzne opracowanie wydane pod redakcją Piotra Indykiewicza pt.: „Bocian biały (Ciconia ciconia (L.) w województwie bydgoskim w latach 1994-1995”.
  Tucholski Park Krajobrazowy pierwszy raz włączył się w akcję w 2014 r.
  Spisem objęto dwie gminy: Cekcyn i Tuchola. Łącznie 37 gniazd.
  W tym roku w miesiącach: marcu i kwietniu pracownicy parku i jednocześnie koordynatorzy: Rafał Borzyszkowski oraz Bartłomiej Szamocki zinwentaryzowali wszystkie bocianie gniazda i platformy na obszarze gmin: Cekcyn, Lubiewo i Tuchola.
  To działanie ma na celu przygotowanie się do spisu dotyczącego liczebności populacji bociana białego, który odbędzie się w dniach od 1 do 15 lipca.
  Termin podyktowany jest względami merytorycznym, ponieważ w pierwszej połowie lipca większość młodych bocianów stoi już w gniazdach i ćwiczy swoją sprawność fizyczną, a także próbuje podlatywać nieco ponad gniazdo, którego jednak jeszcze nie opuszcza. Dlatego to najlepszy czas na ich policzenie.
  Pracownicy parku na ujednoliconych w Polsce kartach obserwacji uzupełniać będą dane dotyczące między innymi:
  Czy gniazdo jest zajęte przez parę lęgową?
  Czy przez jednego bociana przez cały sezon?
  Czy nie było zajęte wcale?
  Czy para lęgowa jest z młodymi bocianami na gnieździe czy może bez?
  Ile jest młodych bocianów na gnieździe?
  Czy nastąpiła strata na etapie jaj lub piskląt?
  Jaka jest wysokość bocianiego gniazda?
  Czy gniazdo jest uszkodzone i wymaga interwencji?
  Czy dorosłe bociany są zaobrączkowane?
  Czy podjęto próbę odczytu obrączek?
  Ponadto do każdej karty wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna.
  To tylko część informacji, które w miarę możliwości trzeba uzupełnić na karcie jak najbardziej szczegółowo.
  Bocian biały jest ptakiem uznawanym za gatunek wskaźnikowy, odzwierciedlający stan środowiska. Tereny podmokłe o niezbyt wysokiej roślinności są najchętniej wykorzystywane przez nie jako miejsca do zdobywania pokarmu. Mniej terenów wilgotnych i podmokłych, a więcej pól z intensywną uprawą zbóż, powoduje, że bocianów na danym obszarze będzie mniej.
  Dlatego od kilkudziesięciu już lat liczone są bociany po to by sprawdzić, czy jego populacja rośnie, czy maleje i w jakim stanie jest otaczające nas środowisko.
  Zebrane dane są niezbędne do praktycznej ochrony gatunku.
  W trakcie wiosennego liczenia gniazd bociana białego na terenie trzech w/w gmin łącznie zinwentaryzowano 67 gniazd oraz 27 platform.
  Podział na poszczególne gminy:
  Gmina Cekcyn: 20 gniazd i 8 platform.
  Gmina Lubiewo: 25 gniazd i 8 platform.
  Gmina Tuchola: 22 gniazda i 11 platform.
  Największa ilość gniazd w sołectwach:
  Sołectwo Cekcyn, gmina Cekcyn - 5 gniazd
  Sołectwo Bysław, gmina Lubiewo - 5 gniazd i 3 platformy
  Sołectwo Sucha, gmina Lubiewo - 5 gniazd
  Sołectwo Kiełpin, gmina Tuchola - 6 gniazd i 1 platforma
  Bardzo dziękujemy wszystkim sołtysom z w/w gmin za informacje dot. lokalizacji bocianich gniazd i platform na terenie swoich sołectw.
  Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie przekazujemy Pani Marii Grynda oraz Panu Wojciechowi Słupińskiemu.
  W akcji biorą udział wszystkie parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego oraz uczniowie szkół podstawowych, którzy w trakcie przeprowadzonych przez nas zajęć edukacyjnych dot. bociana białego wyrazili chęć obserwacji bocianich gniazd w swojej miejscowości.

   
 • WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY "Architekci natury. Ptasi raj" W RAMACH ŚWIATOWEGO DNIA LASÓW

  12.04.2024

  Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie plastycznym "Architekci natury. Ptasi raj" w ramach Światowego Dnia Lasów.

  Attachments:
  Nazwa plikuRozmiar pliku
  REGULAMIN.odt542 kB
   
 • Zakończono XVIII. zimowe liczenie nietoperzy w Tucholskim Parku Krajobrazowym

  22.02.2024

  Pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego w dniach od 13 do 22 lutego 2024 r. skontrolowali 22 obiekty, spośród których 13 było zasiedlonych przez nietoperze. Odnotowano występowanie dwóch gatunków: gacek brunatny 21 osobników oraz nocek Natterera 2 osobniki. Łącznie 23 nietoperze.

  Pracownicy parku przy merytorycznym wsparciu dr. Mateusza Ciechanowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego poszukiwali chronione ssaki w przydomowych piwnicach, piwnicach typu  „ziemianka”, „lodownia”, piwnicach w budynkach gospodarczych, podziemnym kanale będącym pozostałością starego młyna. Nietoperze hibernujące w trudno dostępnych szczelinach zlokalizowano za pomocą kamery inspekcyjnej.

  Wiosną samice nietoperzy gromadzą się  w tzw. kolonie rozrodcze, liczące w Polsce od kilku do kilkuset osobników. W maju samica rodzi i wychowuje tylko jedno, rzadko dwa młode w ciągu roku. Późnym latem nietoperze opuszczają swoje letnie schronienia i przenoszą się do zimowisk odbywając niekiedy długie wędrówki. Jesienią, kiedy zaczyna brakować ich podstawowego pokarmu (latających owadów), zapadają ponownie w sen zimowy, zwany hibernacją. Do pełnej aktywności powracają wiosną gdy zrobi się ciepło i zaczynają latać owady.

  Najczęstsze kryjówki nietoperzy latem to strychy, szczeliny budynków, wieże kościołów, szpary za okiennicami, dziuple.

  Ich zimowe schronienia to piwnice, studnie, fortyfikacje, sztolnie i jaskinie.

  W tym roku w ramach podziękowania mieszkańcom parku i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, którzy od lat udostępniają nam obiekty na swoich posesjach do przeprowadzenia zimowego liczenia nietoperzy Dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego przekazał 17 wyróżnień PRZYJACIEL NIETOPERZY w uznaniu wieloletniego zaangażowania w ochronę nietoperzy.

  Jak co roku spotkaliśmy się z ogromną życzliwością mieszkańców parku za co bardzo wszystkim dziękujemy.

  Tekst Rafał Borzyszkowski

   

Warto zobaczyć

 • Grodzisko w Raciążu

  12.02.2014

  Gród Raciąż był usytuowany na istniejącej niegdyś wyspie, otoczonej wodami jeziora Śpierewnik, kilka kilometrów od wsi Raciąż. W ciągu kilku ostatnich wieków wody jeziora obniżyły się i dawna wyspa stała się półwyspem. Podczas systematycznych badań archeologicznych wydobyto wiele pozostałości kultury materialnej tutejszej ludności, głównie z okresu średniowiecza.

   
 • BIAŁA

  08.03.2018

  Kapliczka murowana XIX w.

   
 • Mała Komorza

  06.03.2018

  Kolumna z figurą św.Jana Nepomucena na grobie poległych w bitwie ze Szwedami pod Woziwodą w 1659 r.

   
 • Młyn w Nadolniku

  12.02.2014

  Ruiny młyna wodnego zbudowanego w drugiej połowie XIX w. Drewniany, konstrukcji szkieletowej, z wypełnieniami ceglanymi, na wysokiej ceglanej podmurówce. Piętrowy, prostokątny z dachem dwuspadowym.

   
 • Muzeum Borów Tucholskich

  11.09.2013

  Aby poznać codzienne życie Borowiaków, faunę i florę Borów Tucholskich warto skierować się do Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi.

   
 • DREWNIANE CHATY W KRĘGU

  01.08.2013

  Wieś Krąg, wyróżnia się regionalną zabudową drewnianą z przełomu XIX/XX wieku. To swoisty żywy skansen.