Wydarzenia

 • Zimorodki w TPK są już policzone - jest lepiej niż myśleliśmy.

  19.08.2021

  Po kolejnej kontroli stanowisk (27-28 .07.2021), która miała za cel określić liczbę par, które przystąpiły do drugiego lęgu, można już przystąpić do podsumowań liczebności zimorodków w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Wiosną wszystko wskazywało na to, że tegoroczny sezon będzie dla tego gatunku słabszy niż poprzednie. Głównie ze względu na srogą zimę, która zdziesiątkowała populację nie tylko w TPK ale też na innych obszarach. Ponadto sezon lęgowy rozpoczął się z opóźnieniem. Z dużą radością obserwowaliśmy jak kolejne pary pojawiały się w rewirach lęgowych i przystępowały do lęgów. Do końca lipca śledziliśmy losy kilkunastu zimorodkowych rodzin nad Brdą. Po podsumowaniu wyników możemy stwierdzić, że w tym roku zasiedlonych było „tylko” o 25% mniej niż w ubiegłym roku. To wynik lepszy niż oczekiwaliśmy. Na innych monitorowanych w kraju obszarach doszło do znacznie większych spadków liczebności tego gatunku sięgających nawet 50%. Ogółem w tym roku nad Brdą zaobrączkowano 44 zimorodki i teraz pozostaje nam czekać na ciekawe wiadomości powrotne z miejsc, gdzie pojawią się w czasie migracji.    

  Tekst Roman Kucharski

   

   

   
 • Konferencja Jubileuszowa Rola parków krajobrazowych w rezerwatach biosfery

  23.07.2021

  Szanowni Państwo,
  Szanowni Autorzy Rozdziałów,

  z wielką przyjemnością informujemy, iż planowana na ubiegły rok Konferencja Jubileuszowa „Rola parków krajobrazowych w rezerwatach biosfery” z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, organizowana wspólnie przez Tucholski Park Krajobrazowy z siedzibą w Tucholi, Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się w formule stacjonarnej w dniach 4–5 listopada 2021 roku w Fojutowie (Bory Tucholskie).

  Konferencja zostanie zorganizowana zgodnie z obowiązującym w danym okresie, reżimie sanitarnym a organizatorzy zrobią wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo epidemiczne jej uczestników. W przypadku odwołania konferencji, ze względu na wprowadzone obostrzenia, wniesiona opłata konferencyjna zostanie zwrócona!

  Pierwszego dnia konferencji, podczas sesji referatowych planowana jest wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania obszarami chronionymi oraz sposobów prowadzenia ukierunkowanych i systematycznych badań naukowych na obszarach cennych przyrodniczo. Drugiego dnia odbędzie się sesja terenowa na obszarze poklęskowym z sierpnia 2017 roku na terenie zarządzanym przez RDLP w Toruniu.

  Gorąco zachęcamy autorów rozdziałów opublikowanych w mononografii naukowej do prezentacji ich treści podczas listopadowego wydarzenia. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają monografię w formie drukowanej.

  W załączeniu przesyłamy Komunikat 3 oraz formularz zgłoszenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami.

  W imieniu organizatorów,
  dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK (Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji)
  mgr inż. Remigiusz Popielarz (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji)
  mgr Mariusz Grzempa (Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji)

   

   

   
 • PROBLEM SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ GATUNKI PTAKÓW WOLNOŻYJĄCYCH

  06.05.2021

  W obecnym stanie prawnym brakuje regulacji umożliwiających wypłaty rekompensat rolnikom, hodowcom za straty spowodowane przez ptaki pozostające pod ochroną. Aktualnie normy prawne obciążające Skarb Państwa lub dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego w zakresie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną, zostały zawarte w art. 126 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody oraz w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 (Dz. U. 1995 Nr 147 poz. 713). Obowiązujące przepisy odnoszą się jedynie do żubrów, wilków, rysi, niedźwiedzi i bobrów - zawartych w art. 126 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz do dzików, łosi, jeleni, danieli i saren zakwalifikowanych w ustawie Prawo Łowieckie, nie uwzględniając ptactwa.

  W ostatnim czasie rolnicy coraz częściej borykają się z problem szkód wyrządzonych w uprawach rolnych i stawach hodowlanych przez ptaki prawnie chronione, których populacja stale rośnie, ponosząc liczne straty, za które nie przysługuje im żadne odszkodowanie z uwagi na brak uwzględnienia ptactwa będącego pod ochroną, jako gatunku za który odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Ptaki osiadając na uprawianych gruntach doszczętnie wyniszczają uprawę wydziobując zasiane ziarno bądź wybierając młode rośliny po wschodach. Stado ptaków może liczyć nawet kilkaset osobników, w efekcie ich wizyty na polu wiążą się najczęściej z potrzebą dokonywania nowych zasiewów i ponoszeniem po raz drugi nakładów na nasiona i związane z tym prace polowe. Sytuacja powtarza się w przypadku strat powodowanych przez kormorany w stawach hodowlanych. Dodatkowo, nawet jeśli rolnik odsieje zniszczoną uprawę lub posieje gatunek inny niż uszkodzony przez ptaki, często plon z takiej uprawy jest niższy, co w rezultacie powoduje dalsze straty gospodarza.

  Na dzień dzisiejszy jedynym, jednocześnie mało skutecznym sposobem próby ochrony plonów przed szkodami jest odstraszanie, na przykład metodą hukową, albo przez puszczanie nagrań odgłosów naturalnych wrogów ptaków, na co jednak wymagane jest zezwolenie w przypadku chronionych ptaków. Mając na uwadze, ciężką pracę rolników, którzy utrzymują bezpieczeństwo żywnościowe w kraju, zasadne jest wprowadzenie regulacji, umożliwiającej wypłaty rekompensaty za szkody powodowane przez ptactwo prawnie chronione, tak aby rolnik nie ponosił kosztów utrzymania zwierząt dziko żyjących, żerujących na jego uprawach i stawach hodowlanych.

  Poniżej zamieszczamy projekt ustawy o zmianie Ustawy o ochronie przyrody wniesiony przez grupę posłów. Zmiana ma polegać na dodaniu do art. 126 ust. 1 pięciu kolejnych gatunków ptaków chronionych, za które przysługiwać będzie rekompensata za wyrządzone przez nie szkody. Na liście mają się znaleźć: kormorany, żurawie, dzikie gęsi, łabędzie i krukowate.

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody:

  http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-420-2021/$file/9-020-420-2021.pdf

  Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

  https://drive.google.com/file/d/1oEmphLPUQ1M-q1sl3vqyN5U1nDjCUUHk/view?usp=sharing

   
 • ROZPORZĄDZENIE NR 10/2021 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA 2021 R.

  16.04.2021

  Realizując postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, w załączeniu przesyłamy link do rozporządzenia nr 10/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie nakazania wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 1880).

  http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/1880/ 

   
 • Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowej edycji konkursu Tradycyjny Sad. ZAPISY JUŻ TRWAJĄ!

  16.02.2021

  Przedstawiamy Państwu czwartą edycję projektu "Tradycyjny Sad".

  Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznym regulaminem oraz planem zadań.  Żeby wziąć udział w projekcie wystarczy uzupełnić krótki formularz rejestracyjny.

   

Warto zobaczyć

 • Tuchola - układ urbanistyczny z XIV w.

  23.02.2014

  Tuchola - układ urbanistyczny z XIV w. oraz fragmenty murów miejskich z XIV i XV w.

   
 • KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO W PILE K. GOSTYCYNA

  06.03.2018

  Kopalnia Montania jest jedyną zachowaną w Polsce północnej kopalnią węgla brunatnego wydobywanego metodami podziemnymi. W okresie od 1900 do 1910 z kopalni wydobywano średnio 10 tysięcy ton węgla rocznie, który trafiał głównie na rynek niemiecki do Berlina pod nazwą „Gostycyński Węgiel Brunatny”. Eksploatacja węgla odbywała się tradycyjnymi metodami górniczymi poprzez drążenie chodników wydobywczych obudowanych drewnem w pokładach węgla i wydobywaniu go na powierzchnię za pomocą wózków górniczych i siły parowej.

   
   
 • KOŚCIÓŁ W DĄBRÓWCE

  08.02.2014

  Kościół pw. Św. Jana Nepomucena i mauzoleum rodziny Janta-Połczyńskich. Drewniany kościółek z 1768 r. zbudowany staraniem Macieja Janty-Połczyńskiego. W 1928 r. dobudowano wieżę oraz kościół otynkowano. Rokokowy wystrój wnętrza.

   
 • Dwór w Małej Komorzy

  12.02.2014

  Pobudowany na niewielkim wzniesieniu pośrodku założenia parkowego w połowie XIX w. W czasie działań wojennych w 1945 r. spalony ponownie odbudowany w latach 1972-3 w stylu późnoklasycystycznym.

   
 • OGRÓD EDUKACYJNY TPK

  06.03.2018

  Przy siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego powstał edukacyjny ogród przyjazny naturze, w którym miejsce do życia znalazło wiele rodzimych i tradycyjnych gatunków roślin. W ogrodzie zainstalowano także: budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy, hotele dla owadów oraz schrony dla płazów, gadów i innych drobnych ssaków.

   
 • Raciąski Młyn

  15.04.2014

  Od XIV wieku znajdował się tu młyn wodny, a od początku XX wieku także tartak. W 1921 roku uruchomiono turbinę elektryczną. Młyn działał w miejscowości do lat 60. XX wieku. W latach 80. XX wieku rozebrano starszą część młyna zbudowaną z muru pruskiego, pozostawiając pochodzący z 1913 roku budynek młyna wodno-parowego z czerwonej cegły. Obecnie po dawnym młynie i tartaku pozostały tylko ruiny zabudowań oraz fragmenty śluz i zastawek.