Wydarzenia

 • W Tucholskim Parku Krajobrazowym też bocianimy

  12.04.2024

  9 kwietnia w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadziliśmy zajęcia pt. „Jak Kujawiak i Pomorzanin pomagają bocianom – Poznaj skrzydlatego Wojtka” dla uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi.
  Z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przekazywaliśmy szczegółową wiedzę o biologii, fizjologii, instynktach i fenomenach bociana białego. Porównaliśmy go z jego negatywem - bocianem czarnym. Mówiliśmy o wyglądzie i przystosowaniach ptaków porównując bociana białego do siebie. Wyszukaliśmy cechy, które umożliwiają ptakom latanie. Prześledziliśmy trasy wędrówek populacji wschodnioeuropejskiej bociana białego. Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia poznaliśmy mechanizm lotu szybowcowego i ślizgowego oraz znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego bociany białe nie lecą przez M. Śródziemne. W trakcie zabawy w polowanie drapieżnika określiliśmy pożywienie bociana białego oraz zdementowaliśmy funkcjonujący mit, że najlepszym przysmakiem dla niego jest żaba. Budowanie gniazda na platformie lęgowej było okazją do wyciągnięcia wniosków nt. pozostających w środowisku plastikowych śmieciach: sznurkach do wiązania słomy i woreczkach foliowych, i zachętą do włączenia się w aktywną ochronę bociana. Dla uczniów była to też praktyczna nauka określenia co nazywamy sianem, a co słomą  Jak każda grupa, do oglądanej na filmie pary bocianów w gnieździe, uczniowie chętnie stworzyli podkład rozklekotanych bocianów wykorzystując do tego przygotowane patyki. Przedstawiliśmy nie tylko sielskie życie bociana, ale również zagrożenia populacji bociana białego w Polsce, czyhające na nie niebezpieczeństwa podczas podróży na zimowisko i podczas pobytu w Afryce.
  Na zakończenie grupa wykonała samodzielnie kalendarz bociana białego, który zagości na tablicy w ich klasie, a chętni uczniowie zabrali ze sobą kartę obserwacji VIII Międzynarodowego Spisu Bociana Białego w Tucholskim Parku Krajobrazowym i wyszli dumni z oznaka – Przyjaciel bociana.

   
 • Zakończyliśmy inwentaryzację gniazd w ramach Wojewódzkiej Kampanii VIII Spisu Bociana Białego w Parkach Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  12.04.2024

  W 2024 roku przypada VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego, który realizowany jest na obszarze Europy i Afryki Północnej co 10 lat.
  Pierwsze Międzynarodowe Liczenie Gniazd Bociana Białego odbyło się w 1934 roku i obejmowało swym zasięgiem znaczną część Europy. Kolejne liczenia to rok 1958, 1974, 1984-1985, 1994-1995, 2004, 2014.
  Pierwszą kompleksową inwentaryzację gniazd bociana białego na obszarze byłego województwa bydgoskiego przeprowadzono w latach 1994-1995 w ramach V Międzynarodowego Liczenia Bociana Białego. Badania te zorganizowano w Katedrze Zoologii ATR w Bydgoszczy, a wzięło w nim udział ponad 70 osób. Na podstawie zgromadzonych danych przygotowano monograficzne opracowanie wydane pod redakcją Piotra Indykiewicza pt.: „Bocian biały (Ciconia ciconia (L.) w województwie bydgoskim w latach 1994-1995”.
  Tucholski Park Krajobrazowy pierwszy raz włączył się w akcję w 2014 r.
  Spisem objęto dwie gminy: Cekcyn i Tuchola. Łącznie 37 gniazd.
  W tym roku w miesiącach: marcu i kwietniu pracownicy parku i jednocześnie koordynatorzy: Rafał Borzyszkowski oraz Bartłomiej Szamocki zinwentaryzowali wszystkie bocianie gniazda i platformy na obszarze gmin: Cekcyn, Lubiewo i Tuchola.
  To działanie ma na celu przygotowanie się do spisu dotyczącego liczebności populacji bociana białego, który odbędzie się w dniach od 1 do 15 lipca.
  Termin podyktowany jest względami merytorycznym, ponieważ w pierwszej połowie lipca większość młodych bocianów stoi już w gniazdach i ćwiczy swoją sprawność fizyczną, a także próbuje podlatywać nieco ponad gniazdo, którego jednak jeszcze nie opuszcza. Dlatego to najlepszy czas na ich policzenie.
  Pracownicy parku na ujednoliconych w Polsce kartach obserwacji uzupełniać będą dane dotyczące między innymi:
  Czy gniazdo jest zajęte przez parę lęgową?
  Czy przez jednego bociana przez cały sezon?
  Czy nie było zajęte wcale?
  Czy para lęgowa jest z młodymi bocianami na gnieździe czy może bez?
  Ile jest młodych bocianów na gnieździe?
  Czy nastąpiła strata na etapie jaj lub piskląt?
  Jaka jest wysokość bocianiego gniazda?
  Czy gniazdo jest uszkodzone i wymaga interwencji?
  Czy dorosłe bociany są zaobrączkowane?
  Czy podjęto próbę odczytu obrączek?
  Ponadto do każdej karty wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna.
  To tylko część informacji, które w miarę możliwości trzeba uzupełnić na karcie jak najbardziej szczegółowo.
  Bocian biały jest ptakiem uznawanym za gatunek wskaźnikowy, odzwierciedlający stan środowiska. Tereny podmokłe o niezbyt wysokiej roślinności są najchętniej wykorzystywane przez nie jako miejsca do zdobywania pokarmu. Mniej terenów wilgotnych i podmokłych, a więcej pól z intensywną uprawą zbóż, powoduje, że bocianów na danym obszarze będzie mniej.
  Dlatego od kilkudziesięciu już lat liczone są bociany po to by sprawdzić, czy jego populacja rośnie, czy maleje i w jakim stanie jest otaczające nas środowisko.
  Zebrane dane są niezbędne do praktycznej ochrony gatunku.
  W trakcie wiosennego liczenia gniazd bociana białego na terenie trzech w/w gmin łącznie zinwentaryzowano 67 gniazd oraz 27 platform.
  Podział na poszczególne gminy:
  Gmina Cekcyn: 20 gniazd i 8 platform.
  Gmina Lubiewo: 25 gniazd i 8 platform.
  Gmina Tuchola: 22 gniazda i 11 platform.
  Największa ilość gniazd w sołectwach:
  Sołectwo Cekcyn, gmina Cekcyn - 5 gniazd
  Sołectwo Bysław, gmina Lubiewo - 5 gniazd i 3 platformy
  Sołectwo Sucha, gmina Lubiewo - 5 gniazd
  Sołectwo Kiełpin, gmina Tuchola - 6 gniazd i 1 platforma
  Bardzo dziękujemy wszystkim sołtysom z w/w gmin za informacje dot. lokalizacji bocianich gniazd i platform na terenie swoich sołectw.
  Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie przekazujemy Pani Marii Grynda oraz Panu Wojciechowi Słupińskiemu.
  W akcji biorą udział wszystkie parki krajobrazowe województwa kujawsko-pomorskiego oraz uczniowie szkół podstawowych, którzy w trakcie przeprowadzonych przez nas zajęć edukacyjnych dot. bociana białego wyrazili chęć obserwacji bocianich gniazd w swojej miejscowości.

   
 • WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY "Architekci natury. Ptasi raj" W RAMACH ŚWIATOWEGO DNIA LASÓW

  12.04.2024

  Zapraszamy do uczestnictwa w Konkursie plastycznym "Architekci natury. Ptasi raj" w ramach Światowego Dnia Lasów.

  Attachments:
  Nazwa plikuRozmiar pliku
  REGULAMIN.odt542 kB
   
 • Zakończono XVIII. zimowe liczenie nietoperzy w Tucholskim Parku Krajobrazowym

  22.02.2024

  Pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego w dniach od 13 do 22 lutego 2024 r. skontrolowali 22 obiekty, spośród których 13 było zasiedlonych przez nietoperze. Odnotowano występowanie dwóch gatunków: gacek brunatny 21 osobników oraz nocek Natterera 2 osobniki. Łącznie 23 nietoperze.

  Pracownicy parku przy merytorycznym wsparciu dr. Mateusza Ciechanowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego poszukiwali chronione ssaki w przydomowych piwnicach, piwnicach typu  „ziemianka”, „lodownia”, piwnicach w budynkach gospodarczych, podziemnym kanale będącym pozostałością starego młyna. Nietoperze hibernujące w trudno dostępnych szczelinach zlokalizowano za pomocą kamery inspekcyjnej.

  Wiosną samice nietoperzy gromadzą się  w tzw. kolonie rozrodcze, liczące w Polsce od kilku do kilkuset osobników. W maju samica rodzi i wychowuje tylko jedno, rzadko dwa młode w ciągu roku. Późnym latem nietoperze opuszczają swoje letnie schronienia i przenoszą się do zimowisk odbywając niekiedy długie wędrówki. Jesienią, kiedy zaczyna brakować ich podstawowego pokarmu (latających owadów), zapadają ponownie w sen zimowy, zwany hibernacją. Do pełnej aktywności powracają wiosną gdy zrobi się ciepło i zaczynają latać owady.

  Najczęstsze kryjówki nietoperzy latem to strychy, szczeliny budynków, wieże kościołów, szpary za okiennicami, dziuple.

  Ich zimowe schronienia to piwnice, studnie, fortyfikacje, sztolnie i jaskinie.

  W tym roku w ramach podziękowania mieszkańcom parku i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, którzy od lat udostępniają nam obiekty na swoich posesjach do przeprowadzenia zimowego liczenia nietoperzy Dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego przekazał 17 wyróżnień PRZYJACIEL NIETOPERZY w uznaniu wieloletniego zaangażowania w ochronę nietoperzy.

  Jak co roku spotkaliśmy się z ogromną życzliwością mieszkańców parku za co bardzo wszystkim dziękujemy.

  Tekst Rafał Borzyszkowski

   
 • Rok z życia wilków w Tucholskim Parku Krajobrazowym - podsumowanie

  17.01.2024

  W 2023 roku kontynuowaliśmy monitoring wilka szarego na terenie naszego parku.

  W lutym pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego odbyli szkolenie przeprowadzone
  przez dr. Macieja Szewczykiem z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie zbioru prób (odchody, mocz, sierść itp.) do badań genetycznych wilków.

  Od 1 stycznia do 9 listopada w terenie na stałe zainstalowane były 3 kamery monitorujące jedną grupę rodzinną.

  W połowie listopada zainstalowaliśmy w terenie pięć kolejnych kamer, obejmując stałym monitoringiem dwie kolejne grupy.

  14 grudnia na terenie naszego parku pracownicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego odbyli szkolenie w zakresie zbioru prób, które przeprowadził dr Maciej Szewczyk.

  W tym samym dniu w sali edukacyjnej Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi w godzinach wieczornych odbył się wykład dr. Macieja Szewczyka pn. WILKI – historie prawdziwe z Borów Tucholskich.

  W wydarzeniu stacjonarnie wzięło udział ponad 40 osób.
  Zorganizowaliśmy również transmisję na żywo, którą oglądało 112 osób.

  W roku 2023 nasze kamery zarejestrowały 45 zdjęć i 47 filmów dot. tylko wilków.
  Udało nam się zarejestrować szczenięta ubiegłoroczne i dwukrotnie tegoroczne.
  Przy współpracy z dr. Maciejem Szewczykiem zlokalizowaliśmy ubiegłoroczną wilczą norę oraz w jej pobliżu wilcze legowiska, miejsca zabaw szczeniąt, liczne odchody oraz sierść i pozostałości po wilczych ofiarach. Oddział, w którym znajduje się nora przy współpracy z Nadleśnictwem Woziwoda objęty został wyłączeniem z prac leśnych do 31 sierpnia br.

  W ciągu całego roku zebraliśmy dokumentację dot. licznych tropów oraz śladów dot. aktywności wilków.
  Zebraliśmy 11 prób (odchody, mocz).

  Wszystkie pozyskane z terenu dane wprowadziliśmy do naszego systemu informacji geograficznej (GIS).

  Ponadto zorganizowaliśmy dwa konkursy o tematyce wilczej: XXVII edycja Przyroda wokół nas „Po sąsiedzku z wilkiem” oraz XVIII edycja konkursu Przyroda wokół nas dla szkół specjalnych. W trakcie dni otwartych naszego parku zaaranżowaliśmy kolejne stoisko pn. ZASZNUROWANE TROPY oraz zorganizowaliśmy w ramach ESKAPADY. Poznaj swój region z przewodnikiem wycieczkę krajoznawczą pn. Wilczym tropem w dolinie Zwierzynki – czy wilki wyją do księżyca?

  W roku 2024 planujemy kontynuację monitoringu z rozszerzeniem o czwartą grupę rodzinną.
  Na wiosnę zaplanowaliśmy szkolenie ze zbioru prób dla kolejnego parku krajobrazowego z województwa kujawsko-pomorskiego oraz drugi wykład dr. Macieja Szewczyka na temat wilków.

  Tekst Rafał Borzyszkowski

   

Warto zobaczyć

 • Akwedukt w Fojutowie

  01.08.2013

  Na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego znajduje się jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce - akwedukt w Fojutowie. Jest to budowla umożliwiająca skrzyżowanie dwóch dróg wodnych: Wielkiego Kanału Brdy i Czerskiej Strugi.

   
 • KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO W PILE K. GOSTYCYNA

  06.03.2018

  Kopalnia Montania jest jedyną zachowaną w Polsce północnej kopalnią węgla brunatnego wydobywanego metodami podziemnymi. W okresie od 1900 do 1910 z kopalni wydobywano średnio 10 tysięcy ton węgla rocznie, który trafiał głównie na rynek niemiecki do Berlina pod nazwą „Gostycyński Węgiel Brunatny”. Eksploatacja węgla odbywała się tradycyjnymi metodami górniczymi poprzez drążenie chodników wydobywczych obudowanych drewnem w pokładach węgla i wydobywaniu go na powierzchnię za pomocą wózków górniczych i siły parowej.

   
   
 • Muzeum Borów Tucholskich

  11.09.2013

  Aby poznać codzienne życie Borowiaków, faunę i florę Borów Tucholskich warto skierować się do Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi.

   
 • OGRÓD EDUKACYJNY TPK

  06.03.2018

  Przy siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego powstał edukacyjny ogród przyjazny naturze, w którym miejsce do życia znalazło wiele rodzimych i tradycyjnych gatunków roślin. W ogrodzie zainstalowano także: budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy, hotele dla owadów oraz schrony dla płazów, gadów i innych drobnych ssaków.

   
 • BIAŁA

  08.03.2018

  Kapliczka murowana XIX w.

   
 • KOŚCIÓŁ W DĄBRÓWCE

  08.02.2014

  Kościół pw. Św. Jana Nepomucena i mauzoleum rodziny Janta-Połczyńskich. Drewniany kościółek z 1768 r. zbudowany staraniem Macieja Janty-Połczyńskiego. W 1928 r. dobudowano wieżę oraz kościół otynkowano. Rokokowy wystrój wnętrza.