Wydarzenia

 • JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA W FOJUTOWIE

  24.11.2021

  W dniach 4–5 listopada br. odbyła się w Fojutowie, przełożona z ubiegłego roku, konferencja naukowa pt. Rola parków krajobrazowych w rezerwatach biosfery, organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy z dwoma parkami krajobrazowymi – Tucholskim z siedzibą w Tucholi i Zaborskim z siedzibą w Charzykowach. Wydarzenie związane było z potrójnym jubileuszem naszych wyjątkowych obszarów chronionych – 35.lecia utworzenia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30.lecia powołania Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10.lecia funkcjonowania Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. W obradach, otwartych przez prof. UMK Mieczysława Kunza – przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji, uczestniczyło ponad 100 uczestników z całej Polski oraz goście z Indii, Ukrainy i Włoch. Partnerem sesji terenowej, która odbywała się drugiego dnia obrad była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.
  Liczne grono zaproszonych gości i uczestników, w tym przedstawiciele władz samorządowych, Lasów Państwowych, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów biosfery oraz świata nauki miało okazję wysłuchać podczas czterech sesji referatowych licznych prezentacji o realizacji funkcji rezerwatów biosfery w parkach krajobrazowych i narodowych oraz na terenach zarządzanych przez administrację leśną. Wśród wygłoszonych zagadnień nie zabrakło tematów związanych z ochroną przyrody, krajobrazu i wartości kulturowych w parkach krajobrazowych regionu Borów Tucholskich. Podczas sesji referatowej oraz drugiego dnia podczas sesji terenowej przedstawiono konsekwencje środowiskowe oraz wyniki działań leśników na terenie Borów Tucholskich po katastrofalnym huraganie, który nawiedził ten obszar w sierpniu 2017 roku.
  Jubileusz stał się także okazją do wyróżnienia okolicznościowymi statuetkami osób szczególnie zasłużonych dla uznania w 2010 roku obszaru Borów Tucholskich, przez Program UNESCO MAB „Człowiek i Biosfera”, za światowy Rezerwat Biosfery. W tym roku nagrodzonymi zostali: Profesor Andrzej Nienartowicz, dr Marian Boiński (obaj emerytowani pracownicy UMK w Toruniu), dr Roman Dysarz (z UKW w Bydgoszczy) oraz Pani Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes LGD Sandry Brdy.
  W trakcie obrad, na granicy dwóch województw w okolicach Akweduktu w Fojutowie, w imieniu marszałków województw, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Agnieszka Kłopotek i Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Pan Józef Sarnowski odsłonili okolicznościowy kamień upamiętniający jubileusz 10.lecia powołania i funkcjonowania w północnej Polsce światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

  Fotorelacja https://www.facebook.com/TucholskiParkKrajobrazowy

   
 • DZIEŃ KRAJOBRAZU

  24.11.2021

  To był piękny dzień.
  23 października zorganizowaliśmy w Tucholskim Parku Krajobrazowym Dzień Krajobrazu. Po deszczowej i wietrznej nocy poprzedzającej planowane wydarzenie sobota przywitała nas przelotnymi opadami deszczu, tęczą i słońcem, którego nikt się nie spodziewał w takich ilościach. Tematem tegorocznego spaceru krajobrazowego były otwarte krajobrazy. Grupa uczestników, która nie wystraszyła się niestabilnej pogody wyruszyła z nami w historyczną podróż poprzez kompleksy łąk związanych z systemem nawodnień w Borach Tucholskich, a dokładniej wzdłuż Małego Kanału Brdy w okolicach m. Zielona Łąka i m. Bielska Struga. Po drodze w skrócie omówiliśmy historię i technologię budowy największej hydrotechnicznej inwestycji XIX wieku w Borach Tucholskich. Pokazaliśmy na trasie spaceru istniejącą do dziś infrastrukturę towarzyszącą systemowi nawodnień jak dawne strażnice kanału i jazy oraz zwróciliśmy uwagę na czytelne do dziś w terenie pozostałości kanałów i rowów ukazujące niezwykłą sieć nawadniania sprzed 170 lat. Następnie zwiedziliśmy Małą Elektrownię Wodną w Zielonce, która wtórnie wykorzystuje wodę z kanału. Spacer zakończyliśmy przy ognisku nad rzeką Brdą korzystając z gościnności Nadleśnictwo Woziwoda, Lasy Państwowe. Święto obchodzone jest na pamiątkę sporządzenia we Florencji w dniu 20 października 2000 r. Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

   
 • XXVIII. Wystawa Grzyby

  24.11.2021

  W dniach 5-6 października na dziedzińcu Tucholskiego Parku Krajobrazowego odbyła się XXVIII. Wystawa Grzyby zorganizowana we współpracy z Nadleśnictwo Tuchola, Lasy Państwowe  oraz Polskie Towarzystwo Mykologiczne. Na wystawie zaprezentowano 96 gatunków grzybów i dwa gatunki śluzowców zebranych przez uczniów klas pierwszych Technikum Leśne w Tucholi. Na eskpozycji znalazły się grzyby trujące, jadalne i niejadalne, rzadkie i zagrożone oraz przedstawiciele trzech grup troficznych - saprotrofy, pasożyty i grzyby mykoryzowe. Celem wystawy było ukazanie różnorodności grzybów występujących w okolicznych lasach. Wystawę odwiedziło 630 osób, w tym 589 w ramach grup zorganizowanych i 41 osób indywidualnych. Zapraszamy na kolejną wystawę za rok.

   
 • Zimorodki w TPK są już policzone - jest lepiej niż myśleliśmy.

  19.08.2021

  Po kolejnej kontroli stanowisk (27-28 .07.2021), która miała za cel określić liczbę par, które przystąpiły do drugiego lęgu, można już przystąpić do podsumowań liczebności zimorodków w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Wiosną wszystko wskazywało na to, że tegoroczny sezon będzie dla tego gatunku słabszy niż poprzednie. Głównie ze względu na srogą zimę, która zdziesiątkowała populację nie tylko w TPK ale też na innych obszarach. Ponadto sezon lęgowy rozpoczął się z opóźnieniem. Z dużą radością obserwowaliśmy jak kolejne pary pojawiały się w rewirach lęgowych i przystępowały do lęgów. Do końca lipca śledziliśmy losy kilkunastu zimorodkowych rodzin nad Brdą. Po podsumowaniu wyników możemy stwierdzić, że w tym roku zasiedlonych było „tylko” o 25% mniej niż w ubiegłym roku. To wynik lepszy niż oczekiwaliśmy. Na innych monitorowanych w kraju obszarach doszło do znacznie większych spadków liczebności tego gatunku sięgających nawet 50%. Ogółem w tym roku nad Brdą zaobrączkowano 44 zimorodki i teraz pozostaje nam czekać na ciekawe wiadomości powrotne z miejsc, gdzie pojawią się w czasie migracji.    

  Tekst Roman Kucharski

   
 • Konferencja Jubileuszowa Rola parków krajobrazowych w rezerwatach biosfery

  23.07.2021

  Szanowni Państwo,
  Szanowni Autorzy Rozdziałów,

  z wielką przyjemnością informujemy, iż planowana na ubiegły rok Konferencja Jubileuszowa „Rola parków krajobrazowych w rezerwatach biosfery” z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, organizowana wspólnie przez Tucholski Park Krajobrazowy z siedzibą w Tucholi, Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się w formule stacjonarnej w dniach 4–5 listopada 2021 roku w Fojutowie (Bory Tucholskie).

  Konferencja zostanie zorganizowana zgodnie z obowiązującym w danym okresie, reżimie sanitarnym a organizatorzy zrobią wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo epidemiczne jej uczestników. W przypadku odwołania konferencji, ze względu na wprowadzone obostrzenia, wniesiona opłata konferencyjna zostanie zwrócona!

  Pierwszego dnia konferencji, podczas sesji referatowych planowana jest wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania obszarami chronionymi oraz sposobów prowadzenia ukierunkowanych i systematycznych badań naukowych na obszarach cennych przyrodniczo. Drugiego dnia odbędzie się sesja terenowa na obszarze poklęskowym z sierpnia 2017 roku na terenie zarządzanym przez RDLP w Toruniu.

  Gorąco zachęcamy autorów rozdziałów opublikowanych w mononografii naukowej do prezentacji ich treści podczas listopadowego wydarzenia. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają monografię w formie drukowanej.

  W załączeniu przesyłamy Komunikat 3 oraz formularz zgłoszenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami.

  W imieniu organizatorów,
  dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK (Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji)
  mgr inż. Remigiusz Popielarz (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji)
  mgr Mariusz Grzempa (Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji)

   

Warto zobaczyć

 • OGRÓD EDUKACYJNY TPK

  06.03.2018

  Przy siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego powstał edukacyjny ogród przyjazny naturze, w którym miejsce do życia znalazło wiele rodzimych i tradycyjnych gatunków roślin. W ogrodzie zainstalowano także: budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy, hotele dla owadów oraz schrony dla płazów, gadów i innych drobnych ssaków.

   
 • Mała Komorza

  06.03.2018

  Kolumna z figurą św.Jana Nepomucena na grobie poległych w bitwie ze Szwedami pod Woziwodą w 1659 r.

   
 • Tuchola - układ urbanistyczny z XIV w.

  23.02.2014

  Tuchola - układ urbanistyczny z XIV w. oraz fragmenty murów miejskich z XIV i XV w.

   
 • REZERWAT CISY STAROPOLSKIE

  08.02.2014

  Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego został uznany prawnie jako rezerwat w 1956r. Chroniony od 1827r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 36 ha.

   
 • Muzeum Borów Tucholskich

  11.09.2013

  Aby poznać codzienne życie Borowiaków, faunę i florę Borów Tucholskich warto skierować się do Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi.

   
 • KOŚCIÓŁ W DĄBRÓWCE

  08.02.2014

  Kościół pw. Św. Jana Nepomucena i mauzoleum rodziny Janta-Połczyńskich. Drewniany kościółek z 1768 r. zbudowany staraniem Macieja Janty-Połczyńskiego. W 1928 r. dobudowano wieżę oraz kościół otynkowano. Rokokowy wystrój wnętrza.