Człowiek jest nierozerwalnie związany z przestrzenią, w której obcuje i którą zamieszkuje. Otoczenie wpływa na nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, tworzenie się i utrzymywanie więzi społecznych. Przestrzeń wokół nas inspiruje i motywuje nas do działania. To sprawia, że każdy chciałby mieszkać w miejscu o pięknym i harmonijnym krajobrazie. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas współtworzy swoje otoczenie i ma na nie realny wpływ.

Polska, ratyfikując w 2004 r. Europejską Konwencję Krajobrazową sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r., zobowiązała się do stosowania jej przepisów. Podstawowym celem Konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. Zgodnie z zapisami Konwencji krajobraz to ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem.(SAK)

W tym roku Tucholski Park Krajobrazowy zaprasza uczniów Technikum architektury krajobrazu oraz Technikum obsługi turystycznej z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi na wykład: Dziedzictwo kulturowe Tucholskiego Parku Krajobrazowego. W poszukiwaniu Genius loci oraz filmy: Krajobraz mojego miasta i Piękne, polskie, drewniane.