W miesiącach marcu i kwietniu br. pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzą inwentaryzację sów leśnych na wybranych stanowiskach zgodnie z metodyką badań Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ. 2015.

Metodyka monitoringu sów mocno różni się od tech­nik stosowanych w przypadku innych grup ptaków, ze względu na cechującą je aktywność nocną i skryty tryb życia. Podstawową oznaką ich obecności jest głos, wydawany głównie przez terytorialne samce w okresie lęgowym. Tego rodzaju aktywność jest najintensyw­niejsza w krótkim okresie godowym oraz w sprzyjają­cych warunkach pogodowych. Nawet jeśli przeprowa­dzamy kontrole w czasie i warunkach, zdawałoby się, idealnych, nierzadko trafiają się ciche noce. Dlatego w przypadku wielu gatunków sów zaleca się dodat­kowo stosowanie stymulacji głosowej, która zwiększa wykrywalność. Pierwszą inwentaryzację sów leśnych w Tucholskim Parku Krajobrazowym przeprowadzono w kwietniu 2015 r. W trakcie nocnych nasłuchów zlokalizowano jedno stanowisko z włochatką (samiec) oraz 16 stanowisk z puszczykiem (14 samców i 9 samic) w tym 7 par. W tym roku pracownicy parku w miesiącach marcu i kwietniu przeprowadzą pięć nocnych kontroli po 10 stanowisk każda. Na terenie całego parku łącznie skontrolowanych  zostanie 50 stanowisk. Pierwszy dzień inwentaryzacji w południowej części parku odbędzie się 26 marca.