Konkurs został zorganizowany po raz 23. przy współpracy z Nadleśnictwem Tuchola. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: „Leśny armagedon-krajobraz po nawałnicy”. I etap konkursu odbył się 17 maja br. w formie testu pisemnego, który został przeprowadzony w stołówce Technikum Leśnego w Tucholi.  W I etapie wzięło udział 6 klas w kat. I-IV i 18 klas w kat. V-VIII  i gimnazja. Każda klasa – uczestnik konkursu reprezentowana była przez  3-osobowy zespół.  Test pisało 72 uczniów. Tematyka zadań testowych związana była ze znajomością przyrody, historii i zaplecza turystycznego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola oraz zagadnień związanych ze skutkami w środowisku globalnego ocieplenia. Każda klasa miała możliwość otrzymania dodatkowej punktacji przygotowując fotografię – dokument krajobrazu po nawałnicy, która miała miejsce na terenie Borów Tucholskich w sierpniu 2017 r.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 8 klas, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

W kategorii klas I-IV:

  1. SP Nr 3 w Tucholi kl. III d
  2. SP Nr 3 w Tucholi kl. III koło przyrodnicze
  3. SP w Legbądzie kl. IV
  4. SP w Legbądzie kl. IV koło przyrodnicze

W kategorii klas V-VIII i gimnazja:

  1. SP Nr 3 w Tucholi kl. VI a
  2. SP w Legbądzie kl. VI
  3. SP nr 2 w Tucholi – Gimnazjum kl. II f
  4. SP nr 2 w Tucholi – Gimnazjum kl. III e

Finał odbył się 6 czerwca br. w plenerze na terenie Strzelnicy Myśliwskiej w Plaskoszu. Komisja w składzie: Mirosław Koczwara, Stanisław Śpica, Piotr Grzmiel skrupulatnie punktowała odpowiedzi uczniów, którzy losowali pytania, identyfikowali rośliny, drzewa, grzyby oraz komponowali łańcuchy pokarmowe, rozpoznawali narzędzia używane do pracy w lesie dzisiaj i dawniej, a także rozpoznawali schrony, skrzynki lęgowe i gniazda zwierząt. Kibicujący koledzy i koleżanki mogli również sprawdzić się w wiedzy przyrodniczej i zdobyć gadżety organizatorów.

Wyniki finału  konkursu:

W kategorii klas I-IV:

 I miejsce - SP Nr 3 w Tucholi kl. III koło przyrodnicze

II miejsce - SP Nr 3 w Tucholi kl. III d

III miejsce - SP w Legbądzie kl. IV

Wyróżnienie - SP w Legbądzie kl. IV koło przyrodnicze

W kategorii klas V-VIII i  gimnazja:

I miejsce - SP Nr 3 w Tucholi kl. VI a

II miejsce - SP w Legbądzie kl. VI

III miejsce - SP nr 2 w Tucholi – Gimnazjum kl. II f

Wyróżnienie - SP nr 2 w Tucholi – Gimnazjum kl. III

Zwycięskie klasy otrzymały nagrody: aparat fotograficzny, miniwieżę i lornetkę, wyróżniona klasa – piłkę, a reprezentanci nagrody książkowe. Zwycięzcy otrzymali puchar przechodni. Nagrody zostały ufundowane przez  Tucholski Park Krajobrazowy z dotacji WFOŚ i GW w Toruniu  i Nadleśnictwo Tuchola. Na zakończenie rozgrywek przyrodniczych wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym ognisku.

Od 14. lat jako oddzielną kategorię organizujemy konkurs adresowany do uczniów szkół specjalnych, który odbędzie się w listopadzie br.