W dniach od 5 do 6 lipca br. na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono inwentaryzację zimorodka w celu oceny rozmieszczenia i liczebności par lęgowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w populacji tego gatunku w północnym odcinku Brdy, jakie mogły zajść w wyniku zmian środowiskowych spowodowanych nawałnicą z sierpnia 2017 r.

Badania wykonał współpracujący z parkiem ornitolog Roman Kucharski. W trakcie monitoringu zaobrączkowano 64 pisklęta i 1 osobnika dorosłego. Ponadto u jednego ptaka stwierdzono obrączkę. Badania populacji zimorodka nad Brdą na odcinku znajdującym się na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego prowadzone są od 1992 r. przez współpracującego z parkiem ornitologa Romana Kucharskiego. Jest to najdłużej badana populacja zimorodka na terenie Polski, z największą liczbą zaobrączkowanych zimorodków (ok. 2 tys. szt.). W ostatnim dziesięcioleciu, obrączkowano na tym terenie blisko 40% wszystkich znakowanych w kraju zimorodków. Uzyskano wiele ciekawych wiadomości powrotnych o migrujących ptakach, m.in. z Hiszpanii, Szwajcarii, Chorwacji, Holandii, Niemiec i różnych zakątków Polski. Fot. RB