Zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych  „Światem zaczęła rządzić jesień…” dotyczących zmian zachodzących w świecie przyrody w tym okresie.

Na zajęciach dzieci zapoznają się z charakterystycznymi dla tej pory roku cechami i zjawiskami atmosferycznymi. Poznają jesienne zachowania zwierząt. Zostają uświadomione jakie zagrożenia płyną z samodzielnego zbierania i jedzenia grzybów, poznają podstawowe gatunki..Zajęcia odbywają się dwuetapowo: prelekcja w siedzibie TPK i zabawa dydaktyczna w ogrodzie edukacyjnym TPK.

Zajęcia trwają ok 90 minut dla szkół podstawowych. Dla przedszkoli ok 45 minut. Grupa może mieć max 30 osób. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w ośrodkach przedszkolnych i szkołach podstawowych znajdujących się na terenie TPK.