20 października 2018 r., w Dniu Krajobrazu ustanowionym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego odbył się spacer Krajobrazowy Doliną Rzeki Brdy.

Celem spaceru była promocja przyrodniczych i krajobrazowych walorów rzeki Brdy, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych rzek Pomorza Zachodniego.

Uczestnicy spaceru poznali typy krajobrazu, historię i zagrożenia oraz celowość ochrony krajobrazu wynikającej z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Grupa z przewodnikiem wyruszyła prawym brzegiem rzeki, fragmentem pieszego szlaku żółtego „im. B. Nowodworskiego” oraz rowerowym szlakiem czerwonym „Doliną Brdy” do m. Piła. Następnie lewym brzegiem rzeki Brdy, pieszym szlakiem niebieskim „Szlak Brdy” do m. Świt.

Łącznie uczestnicy spaceru przeszli 9 km.