W marcu i kwietniu 2019 r. pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzą inwentaryzację sów leśnych na wybranych stanowiskach zgodnie z metodyką badań Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ. 2015.

Metodyka monitoringu sów mocno różni się od tech­nik stosowanych w przypadku innych grup ptaków, ze względu na cechującą je aktywność nocną i skryty tryb życia. Podstawową oznaką ich obecności jest głos, wydawany głównie przez terytorialne samce w okresie lęgowym. Tego rodzaju aktywność jest najintensywniejsza w krótkim okresie godowym oraz w sprzyjają­cych warunkach pogodowych. Nawet jeśli przeprowa­dzamy kontrole w czasie i warunkach, zdawałoby się, idealnych, nierzadko trafiają się ciche noce. Dlatego w przypadku wielu gatunków sów zaleca się dodat­kowo stosowanie stymulacji głosowej, która zwiększa wykrywalność. 

Na terenie parku łącznie skontrolowanych zostanie 29 stanowisk. Pierwsza noc inwentaryzacji odbędzie się 18 marca br.

Ponadto 5 kwietnia br. Tucholski Park Krajobrazowy oraz Nadleśnictwo Tuchola będą organizatorami warsztatów ornitologicznych dla rodzin z dziećmi pn. Nocne spotkanie z sową w Tucholskim Parku Krajobrazowym i Nadleśnictwie Tuchola.

Spotkanie w godzinach wieczornych rozpocznie się prezentacją multimedialną w sali edukacyjnej parku w Tucholi. Następnie po krótkiej odprawie uczestnicy przewiezieni zostaną na wybrane stanowiska, gdzie odbędzie się praktyczna część warsztatów - nasłuchy i stymulacja głosowa. Po zakończeniu części terenowej grupa uda się do terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile koło Gostycyna. Tam zaplanowano ognisko integracyjne, podsumowanie i zakończenie warsztatów około godziny 00.30.

Zapisy na warsztaty rozpoczną się 1 marca 2019 r. w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Ilość miejsc: 25.

Rys. Dawid Kilon