W dniach od 18 do 25 marca br. na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono inwentaryzację sów leśnych metodą stymulacji głosowej i nasłuchów zgodnie z metodyką badań Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ.

Pracownicy parku oraz przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zinwentaryzowali 18 stanowisk na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz 11 stanowisk na terenie województwa pomorskiego. W trakcie trzech nocnych wyjazdów terenowych, zlokalizowano jedno stanowisko z sóweczką zwyczajną (samiec) oraz pięć stanowisk z puszczykiem zwyczajnym (3 samce i 3 samice) w tym 1 para.

Ponadto 5 kwietnia br. Tucholski Park Krajobrazowy oraz Nadleśnictwo Tuchola będą organizatorami warsztatów ornitologicznych dla rodzin z dziećmi pn. Nocne spotkanie z sową w Tucholskim Parku Krajobrazowym i Nadleśnictwie Tuchola. Spotkanie w godzinach wieczornych rozpocznie się prezentacją multimedialną w sali edukacyjnej parku w Tucholi. Następnie po krótkiej odprawie uczestnicy przewiezieni zostaną na wybrane stanowiska, gdzie odbędzie się praktyczna część warsztatów - nasłuchy i stymulacja głosowa. Po zakończeniu części terenowej grupa uda się do terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile koło Gostycyna. Tam zaplanowano ognisko integracyjne, podsumowanie i zakończenie warsztatów około godziny 00.30. Lista uczestników warsztatów jest już zamknięta.

Sóweczka zwyczajna

Rys. Dawid Kilon