Po raz 26.Tucholski Park Krajobrazowy zorganizował Wystawę Grzybów, która odbyła się w dniach 1 – 2 października 2019 r.  na dziedzińcu siedziby parku. Działania te zrealizowaliśmy przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym. Zajęcia przeprowadziły: dr Barbara Grzesiak i dr Agnieszka Salamaga.

 

30 września odbyły się warsztaty terenowe, w których uczestniczyli uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi. Poznali bogaty i różnorodny świat grzybów oraz  gatunki chronione zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska. Po części teoretycznej i instruktażu  wyruszyliśmy do lasu na terenie Nadleśnictwa Tuchola na poszukiwanie naturalnych okazów na wystawę.

Pomimo ulewnego deszczu przyszli leśnicy dzielnie i nie zważając na niesprzyjające warunki pogodowe zebrali 75 gatunków, wśród nich: jadalne, trujące i niejadalne.

Dwa kolejne dni 1- 2 października, poświęcone zostały warsztatom dla szkół średnich oraz prezentacji grzybów na wystawie. Uczniowie TL uczestniczyli w warsztatach pt. „Prywatne życie grzybów” przeprowadzonych w sali edukacyjnej TPK podczas, których  nauczyli się rozpoznawania grzybów, podglądali grzyby pod mikroskopem, poznali osobliwe i tajemne życie grzybów oraz w ramach konkursu budowali ekosystem leśny wykazując zależności między grzybami, a roślinami i zwierzętami.

Podczas dwudniowej wystawy grupy przedszkolne i szkolne oraz  grzybiarze zwiedzający przysłuchiwali się ciekawym wiadomościom o grzybach, o których mówił specjalista - mykolog.   Ekspozycję odwiedziło 650 osób, dla których przygotowaliśmy wydawnictwo pt. „Grzyby Tucholskiego Parku Krajobrazowego”.

W różnorodnych formach edukacyjnych o grzybach uczestniczyły łącznie 802 osoby.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego.