W dniu 20 października w Tucholskim Parku Krajobrazowym obchodziliśmy Dzień Krajobrazu. Z tej okazji odbyła się wycieczka niebieskim szlakiem na terenie rezerwatu Dolina Rzeki Brdy, prowadzona przez dr Adama Krupę z Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

W tym roku tematem przewodnim Dnia Krajobrazu była woda, która od najdawniejszych czasów była jednym z głównych żywiołów kształtujących rzeźbę obszaru Borów Tucholskich. Od rzek lodowcowych tworzących pokrywę sandru, poprzez wytapiające się bryły lodu, misy jezior, koryta współczesnych rzek, formy erozyjne czy źródliska – wszędzie napotykamy ślady działania wody. Rzeka Brda i jej dolina szczególnie w porze jesiennej odsłaniają swoje walory krajobrazowe. Malownicza, kręta i głęboko wcięta dolina Brdy, urozmaicające jej zbocza dolinki erozyjne, terasy rzeczne i inne elementy związane z działalnością wody są jesienią doskonale widoczne. Wycieczka zakończyła się w Ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile, gdzie uczestnicy mogli odpocząć przy ognisku, w promieniach popołudniowego słońca. Do zobaczenia w przyszłym roku!