14 listopada 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi odbył się po raz 16. konkurs „Przyroda wokół nas” dla szkół specjalnych z terenu parku i okolic. Organizatorami są: Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola.

Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z Tucholi, Czerska i Chojnic. Celem konkursu było zdobywanie umiejętności obserwacji otaczającego nas środowiska i zdobywanie umiejętności ochrony jego elementów. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Ochrona zagrożonych gatunków”. Uczestnicy konkursu rywalizowali w 3 kategoriach: zespół edukacyjno-terapeutyczny, szkoła podstawowa klasy I-IV i V-VIII. Organizatorzy przygotowali dla uczestników część pisemną – test oraz konkurencje o różnorodności drzew i gatunkach zagrożonych, a także rozpoznawali organoleptycznie elementy przyrody . Dodatkowe punkty można było zdobyć za plakat wykonany w temacie konkursu. Oceny konkursu dokonali: Anna Narloch (plastyk), Stanisław Śpica (Nadleśnictwo Tuchola) i Piotr Grzmiel (Gmina Tuchola).

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Patrycja Witkowska i Jacek Iwicki z Tucholi oraz Sebastian Myzyk z Chojnic. Zwycięzcy oraz wyróżnieni w konkursie otrzymali nagrody ufundowane z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu i Nadleśnictwo Tuchola.