Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę świąteczną z wykorzystaniem:

a) naturalnych materiałów (np. szyszki, suszone owoce, gałązki, liście…) oraz

b) materiałów pochodzących z recyklingu – daj odpadom drugie życie!

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!’’.

W ocenianiu prac uwzględnione zostaną:

- zastosowanie elementów ekologicznych,

- estetyka,

- oryginalność,

- pomysłowość

Na prace konkursowe czekamy od 4 do 18 grudnia 2019 do godz.14:30 Nie decyduje data stempla pocztowego

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prace należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres:

Tucholski Park Krajobrazowy

ul. Podgórna 1

89-500 Tuchola

Krzysztof Bujny

602 511 196

Do prac należy dołączyć oświadczenie o następującej treści:

„Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/-go córki/syna (imię i nazwisko) w konkursie organizowanym w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”.

Prace należy podpisać (imię i nazwisko, adres, wiek, telefon kontaktowy).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia 2019. Lista laureatów umieszczona zostanie na stronie Facebook Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

Nagrody prześlemy pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac konkursowych i wizerunków autorów.

Po rozstrzygnięciu konkursu prace będzie można odebrać w terminie do 23 grudnia 2019. Prac konkursowych nie odsyłamy.