29 lutego 2020 r., w ramach wydarzenia Poznaj region z przewodnikiem Tucholski Park Krajobrazowy był organizatorem wycieczki krajoznawczej, której celem była promocja przyrodniczych i krajobrazowych walorów rzeki Brdy, uznawanej za jedną z najpiękniejszych rzek Pomorza Zachodniego. W trakcie wycieczki uczestnicy poznali pracę Służby Parku Krajobrazowego w zakresie czynnej ochrony sów leśnych, zimorodka i nietoperzy.

Grupa z przewodnikiem wyruszyła prawym brzegiem rzeki, fragmentem pieszego szlaku żółtego „im. B. Nowodworskiego” oraz rowerowym szlakiem czerwonym „Doliną Brdy” do m. Piła, gdzie w terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie zaplanowano ognisko. Powrót odbył się lewym brzegiem rzeki Brdy, pieszym szlakiem niebieskim „Szlak Brdy” do m. Świt.

W wycieczce uczestniczyło 19 osób.

Łącznie grupa przeszła 10 km.

Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego są organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewódzki Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK co roku pod koniec zimy.

Tucholski Park Krajobrazowy po raz pierwszy do akcji włączył się w 2019 r.