Szanowni Państwo,
Szanowni Autorzy Rozdziałów,

z wielką przyjemnością informujemy, iż planowana na ubiegły rok Konferencja Jubileuszowa „Rola parków krajobrazowych w rezerwatach biosfery” z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, organizowana wspólnie przez Tucholski Park Krajobrazowy z siedzibą w Tucholi, Zaborski Park Krajobrazowy z siedzibą w Charzykowach oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się w formule stacjonarnej w dniach 4–5 listopada 2021 roku w Fojutowie (Bory Tucholskie).

Konferencja zostanie zorganizowana zgodnie z obowiązującym w danym okresie, reżimie sanitarnym a organizatorzy zrobią wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo epidemiczne jej uczestników. W przypadku odwołania konferencji, ze względu na wprowadzone obostrzenia, wniesiona opłata konferencyjna zostanie zwrócona!

Pierwszego dnia konferencji, podczas sesji referatowych planowana jest wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania obszarami chronionymi oraz sposobów prowadzenia ukierunkowanych i systematycznych badań naukowych na obszarach cennych przyrodniczo. Drugiego dnia odbędzie się sesja terenowa na obszarze poklęskowym z sierpnia 2017 roku na terenie zarządzanym przez RDLP w Toruniu.

Gorąco zachęcamy autorów rozdziałów opublikowanych w mononografii naukowej do prezentacji ich treści podczas listopadowego wydarzenia. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają monografię w formie drukowanej.

W załączeniu przesyłamy Komunikat 3 oraz formularz zgłoszenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami.

W imieniu organizatorów,
dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK (Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji)
mgr inż. Remigiusz Popielarz (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji)
mgr Mariusz Grzempa (Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji)