Po kolejnej kontroli stanowisk (27-28 .07.2021), która miała za cel określić liczbę par, które przystąpiły do drugiego lęgu, można już przystąpić do podsumowań liczebności zimorodków w Tucholskim Parku Krajobrazowym. Wiosną wszystko wskazywało na to, że tegoroczny sezon będzie dla tego gatunku słabszy niż poprzednie. Głównie ze względu na srogą zimę, która zdziesiątkowała populację nie tylko w TPK ale też na innych obszarach. Ponadto sezon lęgowy rozpoczął się z opóźnieniem. Z dużą radością obserwowaliśmy jak kolejne pary pojawiały się w rewirach lęgowych i przystępowały do lęgów. Do końca lipca śledziliśmy losy kilkunastu zimorodkowych rodzin nad Brdą. Po podsumowaniu wyników możemy stwierdzić, że w tym roku zasiedlonych było „tylko” o 25% mniej niż w ubiegłym roku. To wynik lepszy niż oczekiwaliśmy. Na innych monitorowanych w kraju obszarach doszło do znacznie większych spadków liczebności tego gatunku sięgających nawet 50%. Ogółem w tym roku nad Brdą zaobrączkowano 69 zimorodków i teraz pozostaje nam czekać na ciekawe wiadomości powrotne z miejsc, gdzie pojawią się w czasie migracji.    

Tekst Roman Kucharski