W dniach 4–5 listopada br. odbyła się w Fojutowie, przełożona z ubiegłego roku, konferencja naukowa pt. Rola parków krajobrazowych w rezerwatach biosfery, organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy z dwoma parkami krajobrazowymi – Tucholskim z siedzibą w Tucholi i Zaborskim z siedzibą w Charzykowach. Wydarzenie związane było z potrójnym jubileuszem naszych wyjątkowych obszarów chronionych – 35.lecia utworzenia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30.lecia powołania Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10.lecia funkcjonowania Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. W obradach, otwartych przez prof. UMK Mieczysława Kunza – przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji, uczestniczyło ponad 100 uczestników z całej Polski oraz goście z Indii, Ukrainy i Włoch. Partnerem sesji terenowej, która odbywała się drugiego dnia obrad była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.
Liczne grono zaproszonych gości i uczestników, w tym przedstawiciele władz samorządowych, Lasów Państwowych, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów biosfery oraz świata nauki miało okazję wysłuchać podczas czterech sesji referatowych licznych prezentacji o realizacji funkcji rezerwatów biosfery w parkach krajobrazowych i narodowych oraz na terenach zarządzanych przez administrację leśną. Wśród wygłoszonych zagadnień nie zabrakło tematów związanych z ochroną przyrody, krajobrazu i wartości kulturowych w parkach krajobrazowych regionu Borów Tucholskich. Podczas sesji referatowej oraz drugiego dnia podczas sesji terenowej przedstawiono konsekwencje środowiskowe oraz wyniki działań leśników na terenie Borów Tucholskich po katastrofalnym huraganie, który nawiedził ten obszar w sierpniu 2017 roku.
Jubileusz stał się także okazją do wyróżnienia okolicznościowymi statuetkami osób szczególnie zasłużonych dla uznania w 2010 roku obszaru Borów Tucholskich, przez Program UNESCO MAB „Człowiek i Biosfera”, za światowy Rezerwat Biosfery. W tym roku nagrodzonymi zostali: Profesor Andrzej Nienartowicz, dr Marian Boiński (obaj emerytowani pracownicy UMK w Toruniu), dr Roman Dysarz (z UKW w Bydgoszczy) oraz Pani Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes LGD Sandry Brdy.
W trakcie obrad, na granicy dwóch województw w okolicach Akweduktu w Fojutowie, w imieniu marszałków województw, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Agnieszka Kłopotek i Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Pan Józef Sarnowski odsłonili okolicznościowy kamień upamiętniający jubileusz 10.lecia powołania i funkcjonowania w północnej Polsce światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Fotorelacja https://www.facebook.com/TucholskiParkKrajobrazowy