Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 25 maja do II dekady czerwca 2022 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpiła gradacyjnie brudnica mniszka.