9 czerwca 2022 r. na terenie Terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie” w Pile k./Gostycyna odbył się finał XXVI. edycji konkursu „Przyroda wokół nas” pod hasłem „Chronimy dzikie zapylacze”. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: I-IV i V-VIII, reprezentowanych łącznie przez osiem zespołów (trzyosobowych). Organizatorem wydarzenia był Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola. Reprezentanci klas finałowych zmagali się w sześciu konkurencjach i czterech turach pytań. Punktacją wyjściową była liczba punktów uzyskanych w I etapie.
W konkurencjach sprawdzano praktyczną wiedzę uczestników na temat znajomości gatunków drzew, ich partnerów mykoryzowych, siedlisk dzikich zapylaczy oraz rozpoznawania kwiatów i owoców, które mamy dzięki dzikim pszczołom. Uczestnicy mieli za zadanie dopisać również żartobliwy tekst do grafiki dotyczącej dzikich zapylaczy. Ostatnia, szósta konkurencja sprawdzała umiejętność obserwacji w terenie. Uczniowie mieli wyszukać na terenie ośrodka elementy przyrody ożywionej i nieożywionej i umieścić je w wytłaczankach zgodnie z instrukcją. Okazało się, że największe trudności sprawiła konkurencja na temat dzikich pszczół i ich siedlisk, jednak konkurs był okazją do poszerzenia swojej wiedzy. Pytania sprawdzały również wiedzę na temat różnorodności biologicznej oraz przyrody Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola.
Komisja w składzie: Mirosław Koczwara (biolog), Stanisław Śpica (Nadleśnictwo Tuchola) i Aleksandra Spychalska-Jastak (Urząd Miejski w Tucholi) oceniała odpowiedzi na wylosowane pytania oraz konkurencje.
Wyniki tegorocznej edycji w kategorii klas I-IV:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku kl. III c – I miejsce
Zespół kl. IV b Szkół w Rytlu – II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi kl. IV b – III miejsce
Zespół Szkół w Rytlu kl. IV a – wyróżnienie
Wyniki tegorocznej edycji w kategorii klas V-VIII:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi kl. VII c – I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi, koło ekologiczne VII c – II miejsce
Szkoła Podstawowa w Legbądzie kl. VIII – III miejsce
Szkoła Podstawowa w Żalnie kl. V a – wyróżnienie
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody w postaci sprzętu RTV i sportowego ufundowane przez Tucholski Park Krajobrazowy z dotacji WFOŚiGW w Toruniu oraz Nadleśnictwo Tuchola. U zdobywców I miejsca na rok zagości puchar przechodni z wizerunkiem symbolu konkursu – puchacza. Na zakończenie rozgrywek przyrodniczych wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym posiłku i ognisku.