Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie
od 2 września 2022 roku do końca tego miesiąca planowane są ratownicze zabiegi
samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpią
gradacyjnie boreczniki sosnowe.

Zabiegiem zostaną objęte fragmenty drzewostanów w nadleśnictwach:
Dąbrowa, Osie, Różanna, Trzebciny, Tuchola, Woziwoda, Zamrzenica.