Organizator:
Tucholski Park Krajobrazowy
ul. Podgórna 1, 89 – 500 Tuchola
tel. (052) 334 37 12

Cele konkursu:
• Kształtowanie pozytywnych postaw mieszkańców z terenu Tucholskiego Parku Krajobrazowego w stosunku do dzikich zapylaczy.
• Upowszechnianie wiedzy o bioróżnorodności owadów zapylających i ich roli w środowisku.
• Zwrócenie uwagi na problem ochrony dzikich pszczół (pszczół samotnic i trzmieli).
• Zwiększenie bazy siedlisk dla owadów zapylających.

Uczestnicy:
• Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych i ich rodzin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Terminarz:
• Termin zgłoszeń na załączonym formularzu: do 28 kwietnia 2023 r.
• Termin dostarczenia prac konkursowych do siedziby TPK przy ul. Podgórnej 1 w Tucholi: do 8 maja 2023 r.
• Podsumowanie konkursu na Happeningu z okazji Światowego Dnia Pszczół i Dnia Polskiej Niezapominajki: 18 maja 2023 r. o godz. 12.00 na dziedzińcu przed siedzibą TPK przy ul. Podgórnej 1 w Tucholi.
• Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na Happeningu.

Przedmiot konkursu:
• Przedmiotem konkursu będą własnoręcznie wykonane hotele dla owadów zapylających z przeznaczeniem do zawieszenia we własnym ogrodzie lub w otoczeniu placówki.

Ocena konkursu:
• Oceny dokona niezależne jury powołane przez organizatorów.
• Oceniana będzie poprawność merytoryczna, naturalność użytych materiałów, estetyka wykonania i pomysłowość.
• O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora.
• Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu (dzieci wraz z rodzicami/opiekunami) na Happening 18 maja 2023 r. o godz. 12.00 na uroczyste podsumowanie i zaprezentowanie hoteli.

Nagrody:
• Zostaną wyłonieni i nagrodzeni 3 laureaci w każdej kategorii: przedszkole i szkoła podstawowa oraz przewiduje się wyróżnienia.

Nagrody zostaną sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Inne informacje:
• Po rozstrzygnięciu konkursu hotele należy odebrać do dnia 19 maja 2023 r.
• Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zdjęć z konkursu przez organizatora na stronie internetowej i w mediach.

Pojęciem dzikie pszczoły określamy wszystkie gatunki pszczół z nadrodziny Apoidea z wyjątkiem pszczoły miodnej. Termin ten nie ma znaczenia w systematyce biologicznej, stosowany jest potocznie.
W Polsce żyje ponad 470 gatunków dzikich pszczół, zaliczamy do nich także trzmiele. Pszczoły samotne i trzmiele to lepsi zapylacze niż pszczoła miodna. Dzikie pszczoły chętnie zamieszkają w zbudowanym przez Ciebie hotelu, jeśli zapewnisz im bazę pokarmową w postaci roślin miododajnych. Nie musisz się ich obawiać – nie zrobią krzywdy najmłodszym, ponieważ nie żądlą.
Pomocne strony internetowe i literatura:
https://dzicyzapylacze.pl/domek-dla-owadow/
https://docplayer.pl/5838716-Czym-jest-hotel-dla-owadow.html
https://docplayer.pl/2944615-Hotele-dla-dzikich-zapylaczy-zrob-to-sam.html
https://biologia.uwb.edu.pl/media/uploads/2021/03/15/broszura_hotele-dla-owadow.pdf
https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/article/view/2388/2345
Orlow M. Hotele dla owadów. 30 projektów do samodzielnego wykonania. Multico Oficyna Wydawnicza 2013, Warszawa.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony
danych osobowych
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tucholski Park Krajobrazowy, ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola, tel.: 523343712, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, tel. 602773867, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Dzikie pszczoły w Twoim ogrodzie”
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów związanych z realizacją celów określonych w pkt. 3.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające, którym zlecimy to zadanie, jeśli będzie to konieczne aby prowadzić naszą działalność.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Formularz zgłoszeniowy.pdf128 kB