15 czerwca br. przy Terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile, spotkały się drużyny finałowe wyłonione miesiąc wcześniej w I. etapie. Do II etapu przystąpiły zespoły w dwóch kategoriach:
klas I - IV
Klasa IVc ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku
Klasa IVc ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi
Klasa IVb ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku
Klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Legbądzie
klas V - VIII
Klasa VIb ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi
Klasa VIII ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi
Finałowe dwa zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi: koło ekologiczne i
klasa VIIIc nie uczestniczyły w rozgrywkach z powodu wycieczki klasowej.
Zespoły w rozgrywkach wystartowały z punktacją uzyskaną w I. etapie za test wiedzy i przygotowany plakat pt. „Nie patrz wilkiem na wilka”. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „Po sąsiedzku z wilkiem”, w związku z utartymi stereotypami i kontrowersjami, które budzi wśród mieszkańców. Konkurs miał na celu ochronę wilka, poprzez zdobycie rzeczywistej wiedzy o gatunku, świadomym życiu w jego sąsiedztwie oraz zdobywanie wiedzy o osobliwościach przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola. Nad wiedzą finalistów czuwała komisja, w której zasiedli: Mirosław Koczwara, Piotr Grzmiel i Stanisław Śpica, reprezentanci różnych środowisk: oświaty, samorządu terytorialnego i Lasów Państwowych.
Czwartkowe spotkanie z przyrodą odbyło się w plenerze i przebiegało nie tylko w duchu rywalizacji pomiędzy finalistami, ale także edukacji. Zespoły odpowiadały na wylosowane pytania, w których sprawdzaliśmy i utrwalaliśmy zdobytą wiedzę m.in. o zachowaniach się wilka i człowieka w bliskim spotkaniu. Uczestnicy przygotowywali się do konkursu na podstawie wydawnictwa Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, Sabiny Nowak i Roberta, W. Mysłajek pt. „Po sąsiedzku z wilkami”. Sprawdzali się też w konkurencjach praktycznych. Finaliści rozpoznawali z jakich drzew pochodzą gałązki z liśćmi oraz ptaki przy użyciu lornetki, których sylwetki wcześniej umieściliśmy na konarach pobliskich drzew. Do kolejnej konkurencji znieśliśmy z terenu ślady i wykonaliśmy tropy różnych zwierząt, spośród których uczestnicy wyszukiwali ślad i trop wilka oraz innych zwierząt. Wysoko punktowana była ostatnia konkurencja, którą zespoły miały za zadanie przygotować na finał.
Klasy młodszej kategorii przygotowały scenkę nowej wersji baśni „Czerwony Kapturek”, w której przedstawione zostało bliskie spotkanie dziewczynki z wilkiem, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy o rzeczywistych reakcjach wilka na spotkanie z człowiekiem, a zespoły w starszej kategorii, scenkę nowej wersji powieści „Biały Kieł”, w której przedstawiono właściwe zachowanie się człowieka wobec dzikich zwierząt. Zaprezentowane przedstawienia zostały wyreżyserowane na wysokim poziomie z esencją wiedzy, wyjątkowymi zdolnościami aktorskimi i wyrazem, któremu dodały przygotowane stroje i rekwizyty. Uczestników finału oraz kibicującą młodzież zaprosiliśmy na 5 minutowy film pt. „Jak wilki zakładają rodzinę” z cyklu Dzikie Oblicze Polski oraz przedstawiliśmy film z fotopułapek pt. „Rok z życia wilków w TPK” z monitoringu wilka prowadzonego przez pracowników Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
Finał zakończył się następującymi wynikami:
W kategorii kl. I - IV:
I miejsce - klasa IVc ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku
II miejsce - klasa IVc ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi
III miejsce - klasa IVb ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku
Wyróżnienie - klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Legbądzie
W kategorii kl. V - VIII:
I miejsce - klasa VIb ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi
II miejsce - klasa VIII ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi
Konkurs został sfinansowany z ramienia Tucholskiego Parku krajobrazowego ze środków województwa kujawsko-pomorskiego i Nadleśnictwa Tuchola. Laureaci I. miejsca w każdej kategorii otrzymali Puchar Przechodni, który zagości u nich w szkole przez rok. Zwycięskie zespoły zostały nagrodzone zestawami gier edukacyjnych z zakresu przyrody i ekologii, a reprezentantom klas wręczyliśmy książkę pt. „Wilki – prawdziwe historie”, która została nagrodzona na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, w konkursie na Najpiękniejsze Polskie Książki w kategorii: książki dla dzieci i młodzieży.
Przekaz w formie komiksu rzeczywistych historii wilków w Polsce z założonymi obrożami telemetrycznymi i bohaterami pod postacią, których kryją się autentyczni naukowcy zajmujący się ochroną wilka w Polce, polecam każdemu.

Tekst: Dorota Borzyszkowska