II Borowiacki Rajd Nordic Walking
ZAPISZ SIĘ!
Tuchola 18 maja 2013// start: 11:00


 

Regulamin II Borowiackiego Rajdu Nordic Walking

XI Dzień Ziemi - Tuchola 18 maja 2013 r. 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem Rajdu Nordic Walking jest Tucholski Park Krajobrazowy oraz Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Tucholi. 

II. CEL IMPREZY 

Popularyzacja Nordic Walking jako masowej formy spędzania czasu wolnego.  

III. TERMIN I MIEJSCE 

Rajd Nordic Walking odbędzie się 18 maja 2013 r. w Tucholi (skrzyżowanie ul. Bydgoskiej  z ul. Mickiewicza i ul. Leśną GPS N 53°34.453ʼ E 17°51.926ʼ) Start: godzina 11:00. Rajd odbędzie się na odcinku o długości  5 km. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu. Trasa rajdu to niepełna pętla prowadząca w części utwardzoną ścieżką pieszo-rowerową w części drogą leśną. 

IV. UCZESTNICTWO  

W rajdzie Nordic Walking prawo startu mają osoby, które do dnia 18 maja 2013 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w rajdzie pod warunkiem podpisania Karty Zgłoszeniowej przez rodzica/opiekuna prawnego z dopiskiem „oświadczam o zdolności do udziału w Nordic Walking przez co rozumie się potwierdzenie zgody na udział osoby niepełnoletniej w rajdzie”.Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani na miejscu zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz wpisowe w postaci jednego elektroodpadu np. zużytej baterii, zgodnie z hasłem tegorocznego Dnia Ziemi „Elektroodpady - proste zasady”. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu na Karcie Zgłoszeniowej. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w dniu 18 maja 2013 r. godz. 10.30  - miejsce startu rajdu. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd. Rajd Nordic Walking ma charakter rekreacyjno - sportowy.    

V. ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia dokonywane są poprzez wypełnienie Karty Zgłoszeniowej dostępnej na stronie www.tuchpark.pl. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgodny na akceptację regulaminu i dosłanie do siedziby Tucholskiego Parku Krajobrazowego ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola lub na adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 52 3342918 do 10 maja 2013 r. z dopiskiem II Borowiacki Rajd Nordic Walking. Kontakt: Rafał Borzyszkowski tel.: 52 3343712 

VI. NAGRODY  

Uczestnicy rajdu zajmujący trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. O zwycięstwie zdecyduje czas przybycia do mety. Ponadto wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Rajd Nordic Walking, wezmą udział w losowaniu nagród. Losowanie odbędzie się po zakończeniu rajdu w Parku Zamkowym w Tucholi - miejsce organizacji Dnia Ziemi. 

Warunkiem otrzymania nagrody jest zgłoszenie się z wylosowanym numerem startowym w czasie do 2 minut od momentu wyczytania. Po tym czasie nagroda wraca do ponownego losowania. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:  okazjonalny znaczek oraz wodę na mecie biegu. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie rajdu. Podczas rajdu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora rajdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu,wynikające z winy uczestników rajdu. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

Pliki do pobrania: