W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tucholski Park Krajobrazowy pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów.

1. Modernizacja ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
Ogólna wartość przedsięwzięcia to 398 467 zł, z czego środki unii to 273 376 zł, a pozostałe 125 091 zł pochodzi z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt obejmuje kapitalny remont siedziby parku przy ulicy Podgórne w Tucholi oraz nowe wyposażenie i materiały edukacyjne. Na zewnątrz szczególnie widoczna będzie poprawa estetyki budynku oraz nowe ogrodzenie dziedzińca wokół siedziby parku. Planuje się również zmianę układu komunikacyjnego oraz całkowitą przebudowę zieleni. Od strony ulicy Podgórnej powstanie szeroka brama i chodnik wyłożony starobrukiem, a otoczenie zyska nowe zagospodarowanie terenu zieleni i wygodny parking. Udało się namówić władze Starostwa Powiatowego w Tucholi do współpracy i ostatecznie wąskie przejście przynależące do Muzeum Borów Tucholskich zostanie wkomponowane w pozostałą części projektu, tworząc spójną całość. Mamy nadzieję że władze powiatu realizując prace budowlane na terenie MBT, mając na względzie spójność z projektem dostosują się do aranżacji opracowanej przez park, co nie pozostanie bez znaczenia dla uzyskania efektu końcowego. Nowa lepsza jakość projektowanego terenu pełniącego jednocześnie funkcję ogrodu dydaktycznego będzie miejscem odpoczynku dla osób odwiedzających zarówno park jak i muzeum. Całość harmonizować będzie z dotychczasowymi działaniami władz miasta Tucholi związanymi z rewitalizacją rynku i przyległych uliczek. Liczymy, że również ulica Podgórna doczeka się w najbliższym czasie pozytywnych zmian.Zobacz wizualizacje

2. Poprawa oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej w oparciu o sieć istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Wartość projektu to 87 105 zł, z czego środki unijne obejmują 48 969 zł, a Województwa Kujawsko-Pomorskiego 38 136 zł. W ramach działania przewiduje się odnowienie oznakowania 77 km szlaków kajakowych, w tym Brdy i jej dopływów oraz Wielkiego Kanału Brdy i Małego Kanału Brdy w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Zostaną również odmalowane szlaki rowerowe na odcinku 30 km i szlaki piesze na odcinku 134 km. Odnowienie szlaków będzie uzupełnieniem dotychczasowych działań Regionalnego Oddziału PTTK Szlak Brdy w Bydgoszczy i Starostwa Powiatowego w Tucholi. W ten sposób wszystkie szlaki turystyczne na terenie parku zostaną odnowione w jednym czasie. Poza tym zostanie posadowionych 7 dużych tablic informacyjnych z mapami turystycznymi zawierającymi wszystkie ważne informację dla odwiedzających region.