Pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego przy współpracy z chiropterologiem dr Mateuszem Ciechanowskim z Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyrodnikami z Akademickiego Koło Chiropterologicznego Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” w Gdańsku zakończyli zimową inwentaryzację nietoperzy w parku.

Na prośbę TPK w lokalnych mediach ogłoszono apel do mieszkańców parku o informację dot. występowania nietoperzy na terenie ich posesji. Ta forma przekazu okazała się sukcesem. Do parku rozdzwoniły się telefony, czego efektem jest 28 zimowych kryjówek nietoperzy. W trakcie dwóch dni 16 i 17 lutego br. grupa specjalistów odwiedziła wszystkie miejsca zgłoszone przez mieszkańców parku. Praca związana z szukaniem i oznaczaniem, często w trudnych warunkach trwała od rana do późnych godzin wieczornych. Nietoperze szukaliśmy w przydomowych piwnicach, piwnicach typu „ziemianka”, budynkach gospodarczych, studniach, rozpadającym się młynie, ruinach starej gorzelni, podziemnym kanale będącym pozostałością starego młyna. Zdarzyło się że piwnica była zalana i trzeba było zakładać wodery. Nietoperze często ukryte były w niedostępnych szczelinach i trzeba było wykorzystać do ich lokalizacji kamerę inspekcyjną. W ciągu dwóch dni inwentaryzacji zlokalizowaliśmy 42 osobniki z czego oznaczyliśmy 40 reprezentowanych przez cztery gatunki. Zjeździliśmy park wszerz i wzdłuż pokonując 400 km, odwiedzając ponad 20 miejscowości. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością mieszkańców parku za co bardzo dziękujemy i liczymy na współpracę w przyszłym roku. Fotoreportaż z inwentaryzacji przygotował uczestnik wyprawy Daniel Frymark - dziennikarz z Radia Weekend Fm.