7 lutego br. w Fojutowie odbyło się spotkanie promujące drugą część albumu fotograficznego Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie Tom II „Człowiek”, którego organizatorem był Tucholski Park Krajobrazowy. Wydarzeniu patronował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Drugi tom albumu, to próba zilustrowania wielowiekowej historii oraz zrównoważonych relacji między człowiekiem a przyrodą. Wybrane fotografie zaprezentowano w czterech blokach tematycznych, które scharakteryzowane zostały przez zaproszonych gości - prelegentów. O Borach Tucholskich pod kątem historycznym opowiedzieli Krystyna i Łukasz Trzcińscy, archeolodzy ze Stacji Archeologicznej Uniwersytetu Łódzkiego w Białych Błotach. Gospodarkę leśną omówił Janusz Kaczmarek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Tematykę rolnictwa przedstawiła Agnieszka Dobosz-Idzik z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Problematykę związaną z ochroną krajobrazu kulturowego omówiła Teresa Lasowa, dyrektor Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. O turystyce opowiedział Remigiusz Popielarz, dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego.