PRZEPIĘKNE, AŻ NIEPRAWDZIWE!

Bory Tucholskie na fotografiach / wystawa współorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

otwarcie wystawy: piątek, 20 września, godz. 19.00

Artyści - fotograficy: Marcin Karasiński, Henryk Janowski

Kuratorka: Ewelina Jarosz

Bory Tucholskie to jeden z najpiękniejszych regionów krajobrazowych w Polsce. Jego historia oraz kultura symboliczna bazują na bliskości człowieka z przyrodą. Nadal oczekuje on jednak odkrywczych spojrzeń, budujących jego kulturową tożsamość. Jedną z takich propozycji stanowi wybór fotografii Przepiękne, że aż nieprawdziwe! Zdjęcia ukazują wybrane epizody z życia regionu: jego mieszkańców, przyrodę, zwierzęta, sztukę i rzemiosło artystyczne. Są przy tym w niewielkim stopniu zapośredniczonymi jego obrazami – reprezentacjami niemalże transparentnymi – do czego odnosi się nieco przewrotny tytuł wystawy. Z czułością i szczerością odwzorowują rytm przyrody, kulturę materialną oraz magię Borów Tucholskich, tworząc obraz wybranej tożsamości regionu oraz uwzględniając aspekt jego promocji. Fotografie wpisują się w koncepcje etnograficznego zwrotu, zwracającego uwagę na rosnącą popularność oraz znaczenie wątków etnograficznych we współczesnym rozumieniu kultury i cywilizacji.

Ewelina Jarosz

Bory Tucholskie to największy zwarty kompleks leśny w Polsce obejmujący ok. 3 tys. km ². Pomimo przewagi jednolitych lasów iglastych, krajobraz borów kryje wiele obszarów przypominających ich dawny puszczański charakter. Nie brakuje tu też miejsc obrazujących bogactwo kultury materialnej sięgające XVIII i XIX wieku. Elementem determinującym charakter krajobrazu są jeziora i rzeki wraz z otaczającymi je dolinami wyrzeźbionymi przez wody ustępującego lodowca. Monumentalne kolumny starych sosen, pnie wiekowych dębów i gęste listowie nadbrzeżnych olch wraz z piaszczystymi skarpami tworzą wrażenie dzikiego, naturalnego krajobrazu szczególnie w rezerwacie przyrody „Dolina Rzeki Brdy”.

Kolejnym elementem wyróżniającym ten teren jest występowanie małych śródleśnych jeziorek z brzegami porośniętymi płem torfowców, tworzących czasami pływające wyspy. Bory Tucholskie to jedno z niewielu miejsc, gdzie rośnie w stanie dzikim cis pospolity z najstarszym w Polsce rezerwatem przyrody „Cisy staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” we Wierzchlesie.

Kultura materialna regionu pozostawiła tu oprócz zbytków budownictwa wiejskiego, czy też sakralnego, niezwykły w skali europejskiej system stokowo-zalewowego nawadniania łąk związany z Wielkim i Małym Kanałem Brdy. To hydrotechniczne przedsięwzięcie z połowy XIX wieku można dzisiaj tylko podziwiać na podstawie kilku fragmentów budowli. Jednak blisko siedemdziesięciometrowy akwedukt w Fojtowie, przeprawiający wody Wielkiego Kanału Brdy nad rzeką Czerską Strugą i teraz wzbudza podziw, choć budowany był 150 lat temu.

Od 2010 r. funkcjonuje Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, a co za tym idzie miejsce to zaistniało w światowej sieci obszarów ważnych dla człowieka i budowania jego harmonijnej koegzystencji z otaczającą przyrodą pod opieką UNESCO.

Patronaty honorowe:

Polski Komitet do spraw UNESCO

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Finansowanie:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Województwo Kujawsko-Pomorskie