Pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego przy współpracy z chiropterologiem dr Mateuszem Ciechanowskim z Uniwersytetu Gdańskiego oraz naukowcami z Uniwersytetu Szczecińskiego i przyrodnikami z Akademickiego Koła Chiropterologicznego Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” w Gdańsku zakończyli zimową inwentaryzację nietoperzy w Tucholskim Parku Krajobrazowym.

W dniach 15 i 16 lutego br. grupa specjalistów odwiedziła 22 stanowiska, które na medialny apel Tucholskiego Parku Krajobrazowego zgłoszone zostały przez mieszkańców parku  w 2013 roku. Chiropterolodzy poszukiwali chronione ssaki w przydomowych piwnicach, piwnicach typu  „ziemianka”, budynkach gospodarczych, studniach, ruinach starej gorzelni, podziemnym kanale będącym pozostałością starego młyna. Nietoperze często hibernowały w niedostępnych  szczelinach. Udało się je zlokalizować i oznaczyć za pomocą specjalistycznej kamery inspekcyjnej. W ciągu dwóch dni inwentaryzacji zlokalizowano 47 osobników z czego oznaczono 46 reprezentowanych przez cztery gatunki: Gacek brunatny Plecotus auritus, Nocek Natterera Myotis nattereri, Mroczek późny Eptesicus serotinus  i Mopek Barbastella barbastellus.