12 października br. Tucholski Park Krajobrazowy był organizatorem II Jesiennej akcji sprzątania rzeki Brdy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie, przyrodnicy - mieszkańcy Tucholi oraz pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Łącznie 8 osób. Na odcinku Rudzki Most – Piła Młyn w rezerwacie przyrody Dolina Rzeki Brdy zebrano około 20 worków śmieci. W porozumieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi zebrane śmieci złożone w m. Świt i m. Piła odebrane zostały przez pracowników PK. Akcję zakończono ciepłym posiłkiem  przy Terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile.

Zadanie sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Toruniu oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Człowiek jest nierozerwalnie związany z przestrzenią, w której obcuje i którą zamieszkuje. Otoczenie wpływa na nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, tworzenie się i utrzymywanie więzi społecznych. Przestrzeń wokół nas inspiruje i motywuje nas do działania. To sprawia, że każdy chciałby mieszkać w miejscu o pięknym i harmonijnym krajobrazie. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas współtworzy swoje otoczenie i ma na nie realny wpływ.

Po raz 24. Tucholski Park Krajobrazowy zorganizował Wystawę Grzybów, która odbyła się w dniach 3 – 4 października 2017 r.  na dziedzińcu siedziby parku. Działania te zrealizowaliśmy przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym. Zajęcia przeprowadziły: dr Anna Kujawa i dr Barbara Grzesiak.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty terenowe, w których uczestniczyli uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi. Uczestnicy poznali bogaty i różnorodny świat grzybów oraz  gatunki chronione zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska. Po części teoretycznej wyruszyliśmy do lasu na poszukiwanie okazów na wystawę, zebraliśmy 110 gatunków grzybów, wśród nich: jadalne, trujące i niejadalne.

W dniach od 1 do 2 lipca 2017 r. w ramach cyklicznej imprezy „Lato w Parkach” Tucholski Park Krajobrazowy zorganizował spływ kajakowy rzeką Brdą, którego celem była promocja walorów turystycznych i przyrodniczych parku. Spływ odbył się na odcinku Mylof-Brda-Gołąbek (około 38 km).

W pierwszym dniu spływu po przepłynięciu pierwszego etapu w miejscowości Brda organizatorzy zapewnili uczestnikom atrakcje w postaci konkursów sprawnościowych z nagrodami, a wieczorem ognisko z gitarą.

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii swoje ostatnie przed wakacjami posiedzenie odbyła w terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w miejscowości Piła koło Gostycyna.

http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/1842/rezerwat-biosfery-bory-tucholskie-duma-i-odpowiedzialnosc

 

Po raz 18. na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego odbyła się zbiórka surowców wtórnych – puszek aluminiowych po napojach przy współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi i Fundacji Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach „Recal” z Warszawy. W akcji uczestniczyły 3 przedszkola i 13 szkół z terenu parku. Uczniowie tych placówek zebrali 1. 1 821 kg puszek aluminiowych i 18 letni rachunek przekroczył 80  ton.

21 czerwca w siedzibie parku odbyło się uroczyste podsumowanie i nagrodzenie postawy proekologicznej utrwalającej nawyk odzysku surowców wtórnych.

Zwycięzcami wśród najlepszych zbieraczy zostali:

I miejsce : Zuzanna Jajor z Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Klonowie,

zebrała 6 080 puszek,

II miejsce: Dominik Dominikowski ze Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi,

zebrał 5 692 puszki,

III miejsce: Hubert Szrajber z PrzedszkolaSamorządowego Gminy Lubiewo w Bysławiu,

zebrał 5 502 puszki.

Puchar przechodni „Srebrna Puszka” powędrowała do zwycięscy I miejsca - Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Klonowie, II miejsce zajął  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tucholi, a III miejsce – Szkoła Filialna w Suchej. Placówki otrzymały nagrody w postaci zestawów plastycznych. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie w akcji otrzymali sprzęt sportowy i gry edukacyjne, ufundowane przez Tucholski Park Krajobrazowy z dotacji WFOŚ i GW w Toruniu. Fundacja Recal przekazała cenne nagrody i gadżety, wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej w Legbądzie i Kiełpinie  na „zieloną szkołę” w Polsce oraz  z Gimnazjum w Bysławiu do Niemiec i Holandii. Na zakończenie konkursu i początek lata Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi ufndowało lody.

8 czerwca 2017 r. odbył się po raz 22. konkurs pt. „Przyroda wokół nas”, którego organizatorem jest Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola. Reprezentanci klas finałowych spotkali się na Strzelnicy Myśliwskiej w Plaskoszu, gdzie wykazywali się wiedzą o różnorodności biologicznej.

Komisja w składzie: Mirosław Koczwara, Stanisław Śpica i Piotr Grzmiel skrupulatnie oceniała odpowiedzi na wylosowane pytania oraz konkurencje polegające na  znajomości gatunków drzew, roślin zielnych, owadów i śladów bytowania zwierząt w przyrodzie.

Wyniki tegorocznej edycji:

 w kategorii klas I-IV:

I miejsce: kl. II d ze Szkoły Podstawowej  nr 3 w Tucholi 

II miejsce: Koło Przyrodnicze kl. II ze Szkoły Podstawowej  nr 3 w Tucholi

III miejsce: kl. IV ze Szkoły Podstawowej  w Legbądzie

Wyróżnienie: kl. III ze Szkoły Podstawowej w Klonowie

w kategorii klas V-VI SP i gimnazja:

I miejsce:  kl. V a ze Szkoły Podstawowej  nr 3 w Tucholi 

II miejsce: kl. III z  Gimnazjum Powiatowego  w Tucholi

III miejsce: kl. V ze Szkoły Podstawowej  w Legbądzie

Wyróżnienie: kl. I z  Gimnazjum Powiatowego  w Tucholi

W dniach 1-2 czerwca br. na terenie ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie Tucholskiego Parku Krajobrazowego odbył się kurs pt. : Ocena stanu hydromorfologicznego jezior i rzek. Kurs przeprowadziła dr hab. inż. Agnieszka Ławniczak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Program kursu obejmował zajęcia wykładowe, ćwiczenia warsztatowe oraz zajęcia terenowe.

Zapraszamy na spływ kajakowy rzeką Brdą.