Już po raz siódmy wystartował „Paszport Turystyczny”! Podróżując z papierową książeczką lub mobilną aplikacją przez całe lato będziemy poznawać najciekawsze zakaMARKI regionu i brać udział w wydarzeniach organizowanych na terenie całego województwa. Warto zwiedzić je wszystkie, bo na najaktywniejszych czekają nagrody w paszportowym konkursie!

„Zachęcam do odkrywania zakaMARKÓW naszego województwa zarówno z mobilną aplikacją, jak i papierową książeczką. W regionie nie brakuje miejsc na letnie wędrówki, a nasz wakacyjny kalendarz wypełniony jest ciekawymi wydarzeniami odbywającymi się we wszystkich zakątkach Kujawsko-Pomorskiego. Udział w każdym z nich to świetna okazja, by włączyć się do paszportowej zabawy”

- mówi Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniach od 5 do 6 lipca br. na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono inwentaryzację zimorodka w celu oceny rozmieszczenia i liczebności par lęgowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w populacji tego gatunku w północnym odcinku Brdy, jakie mogły zajść w wyniku zmian środowiskowych spowodowanych nawałnicą z sierpnia 2017 r.

29 maja br. pracownicy parku przeprowadzili monitoring szlaku kajakowego na rzece Bielskiej Strudze pod względem bezpieczeństwa i oznakowania. Przy tej okazji z koryta rzeki zebrano znajdujące się tam śmieci. Ze względu na liczne piaszczyste i żwirowe mielizny oraz powalone drzewa szlak uznawany jest za uciążliwy i trudny do spłynięcia. Jednak otaczające ją wokół  lasy sprawiające  wrażenie dzikiej puszczy zachęcają do wodnej przygody. Pokonanie 7 kilometrowej rzeki od miejscowości Biała do ujścia do rzeki Brdy może zająć 8 godzin. Ułatwieniem z pewnością będzie lekki jednoosobowy kajak.

 

Konkurs został zorganizowany po raz 23. przy współpracy z Nadleśnictwem Tuchola. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: „Leśny armagedon-krajobraz po nawałnicy”. I etap konkursu odbył się 17 maja br. w formie testu pisemnego, który został przeprowadzony w stołówce Technikum Leśnego w Tucholi.  W I etapie wzięło udział 6 klas w kat. I-IV i 18 klas w kat. V-VIII  i gimnazja. Każda klasa – uczestnik konkursu reprezentowana była przez  3-osobowy zespół.  Test pisało 72 uczniów. Tematyka zadań testowych związana była ze znajomością przyrody, historii i zaplecza turystycznego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola oraz zagadnień związanych ze skutkami w środowisku globalnego ocieplenia. Każda klasa miała możliwość otrzymania dodatkowej punktacji przygotowując fotografię – dokument krajobrazu po nawałnicy, która miała miejsce na terenie Borów Tucholskich w sierpniu 2017 r.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 8 klas, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

W kategorii klas I-IV:

  1. SP Nr 3 w Tucholi kl. III d
  2. SP Nr 3 w Tucholi kl. III koło przyrodnicze
  3. SP w Legbądzie kl. IV
  4. SP w Legbądzie kl. IV koło przyrodnicze

W kategorii klas V-VIII i gimnazja:

  1. SP Nr 3 w Tucholi kl. VI a
  2. SP w Legbądzie kl. VI
  3. SP nr 2 w Tucholi – Gimnazjum kl. II f
  4. SP nr 2 w Tucholi – Gimnazjum kl. III e

Finał odbył się 6 czerwca br. w plenerze na terenie Strzelnicy Myśliwskiej w Plaskoszu. Komisja w składzie: Mirosław Koczwara, Stanisław Śpica, Piotr Grzmiel skrupulatnie punktowała odpowiedzi uczniów, którzy losowali pytania, identyfikowali rośliny, drzewa, grzyby oraz komponowali łańcuchy pokarmowe, rozpoznawali narzędzia używane do pracy w lesie dzisiaj i dawniej, a także rozpoznawali schrony, skrzynki lęgowe i gniazda zwierząt. Kibicujący koledzy i koleżanki mogli również sprawdzić się w wiedzy przyrodniczej i zdobyć gadżety organizatorów.

Wyniki finału  konkursu:

W kategorii klas I-IV:

 I miejsce - SP Nr 3 w Tucholi kl. III koło przyrodnicze

II miejsce - SP Nr 3 w Tucholi kl. III d

III miejsce - SP w Legbądzie kl. IV

Wyróżnienie - SP w Legbądzie kl. IV koło przyrodnicze

W kategorii klas V-VIII i  gimnazja:

I miejsce - SP Nr 3 w Tucholi kl. VI a

II miejsce - SP w Legbądzie kl. VI

III miejsce - SP nr 2 w Tucholi – Gimnazjum kl. II f

Wyróżnienie - SP nr 2 w Tucholi – Gimnazjum kl. III

Zwycięskie klasy otrzymały nagrody: aparat fotograficzny, miniwieżę i lornetkę, wyróżniona klasa – piłkę, a reprezentanci nagrody książkowe. Zwycięzcy otrzymali puchar przechodni. Nagrody zostały ufundowane przez  Tucholski Park Krajobrazowy z dotacji WFOŚ i GW w Toruniu  i Nadleśnictwo Tuchola. Na zakończenie rozgrywek przyrodniczych wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym ognisku.

Od 14. lat jako oddzielną kategorię organizujemy konkurs adresowany do uczniów szkół specjalnych, który odbędzie się w listopadzie br.

W dniach od 20 marca do 15 maja br. na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono inwentaryzację sów leśnych metodą stymulacji głosowej i nasłuchów zgodnie z metodyką badań Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ.

17 maja 2018 r. odbyła się XXIII. edycja konkursu „Przyroda wokół nas”, którego organizatorem jest Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola. Do I etapu w formie testu pisemnego przystąpiło 72 reprezentantów 24 klas ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Leśny armagedon – krajobraz po nawałnicy”, poświęconego skutkom nawałnicy w Borach Tucholskich oraz  znajomości różnorodności organizmów żywych oraz jak co roku wiedzy o walorach przyrodniczych i turystycznych Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola, formach ochrony przyrody, pracy służb ochrony przyrody i leśnika. Do I etapu każda z klas przygotowała dodatkowo punktowaną fotografię stanowiącą dokument zmian w krajobrazie po nawałnicy. 

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Regulamin rajdu rowerowego 26 05 2018 r..pdf315 kB

18 maja br. na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gdyni Kolibkach w godzinach od 10.00 do 14.00 Tucholski Park Krajobrazowy zaprezentuje stoisko edukacyjne pn. „Zimorodek - osobliwość faunistyczna TPK”.

Organizatorem pikniku jest  Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Partnerzy.

http://ciee-gda.pl/ciee-aktualnosci/bioroznorodnosc-poznaj-by-zachowac-10/

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

13 kwietnia br. w piątek Tucholski Park Krajobrazowy oraz Gmina Tuchola byli organizatorami warsztatów  ornitologicznych dla rodzin z dziećmi pn. Nocne spotkanie z sową w Tucholskim Parku Krajobrazowym.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 19.00 w sali edukacyjnej parku w Tucholi prezentacją filmu pt. Sowy Polski. Film przybliżył  uczestnikom warsztatów wiedzę na temat tych tajemniczych ptaków. Sowy ze względu na swój skryty i w zasadzie nocny tryb życia, są słabo poznane, a nasza wiedza na ich temat jest najczęściej bardzo powierzchowna. Po filmie pracownik  parku przeprowadził odprawę przed nocnym wyjazdem w teren. Uczestnicy poznali metodykę inwentaryzacji sów oraz zapoznali się na mapie z lokalizacją stanowisk, na których przeprowadzone zostały nasłuchy i stymulacja głosowa. Młodzi przyrodnicy wraz z opiekunami otrzymali karty inwentaryzacji sów i podzieleni zostali na pięć grup terenowych. Każda grupa odpowiedzialna była za jedno stanowisko.