Za nami 15. obchody „Dnia Ziemi” w Tucholi. Podobnie jak w poprzednich latach  festiwal przyrody został zorganizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy przy współpracy z Gminą Tuchola, Powiatem Tucholskim, Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi, Starostwem Powiatowym w Tucholi  i Tucholskim Ośrodkiem Kultury w uroczym Parku Zamkowym.

Tegoroczne spotkanie  z naturą odbyło się 20 maja pod hasłem „W kierunku natury”, a więc tematyka tego dnia związana była z różnorodnością gatunków żyjących na świecie, zróżnicowaniem ekosystemów oraz działaniami wpływającymi na ich zachowanie i ochronę.

O imprezie informował plakat wykonany w ramach konkursu przez Adama Gaca z SOSW w Tucholi, który w nagrodę otrzymał miniwieżę.

W dniach 8-9 maja br. Tucholski Park Krajobrazowy przy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował warsztaty geomorfologiczne. Zarówno część teoretyczną jak i terenową poprowadzili:  dr Adam Krupa oraz dr Mirosław Rurek z Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy.

W pierwszej części teoretycznej, która odbyła się w sali edukacyjnej przy siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, uczestniczyli uczniowie z Technikum Leśnego w Tucholi oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.

Druga część teoretyczna dla osób zajmujących się ochroną przyrody odbyła się w terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła.

XXII. konkurs „Przyroda wokół nas”

27 kwietnia 2017 r. odbyła się XXII. edycja konkursu „Przyroda wokół nas”, którego organizatorem jest Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola. Do I etapu w formie testu pisemnego przystąpiło 153 reprezentantów 51 klas ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu jest „W kierunku natury”, poświęconego głównie znajomości różnorodności organizmów żywych oraz jak co roku wiedzy o walorach przyrodniczych i turystycznych Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola, formach ochrony przyrody, pracy służb ochrony przyrody i leśnika. Do I etapu każda z klas przygotowała dodatkowo punktowaną ulotkę , w której proponują jak na co dzień żyć w zgodzie z naturą.  Do finału zakwalifikowały się 4 zespoły z najwyższą ilością punktów.

w kategorii klas I – IV ze szkół podstawowych:    

1. SP nr 3 w Tucholi kl. II d- 34 pkt.

2. SP nr 3 w Tucholi kl. II koło przyrodnicze – 32 pkt.

3. SP w Klonowie kl. III – 29,5 pkt.

4. SP w Legbądzie kl. IV – 29,5 pkt       

w kategorii klas V-VI ze szkół podstawowych i gimnazjów:    

1.SP Nr 3 w Tucholi kl.V a – 31,5 pkt.

2.Gimnazjum Powiatowe w Tucholi kl. I – 29 pkt.

3.SP w Legbądzie kl. V – 27,5 pkt.

4. Gimnazjum Powiatowe w Tucholi kl. III – 27 pkt.

Zespoły finałowe spotkają się w dniu 8 czerwca br. o godz. 10.00 na Strzelnicy Myśliwskiej w Plaskoszu, gdzie obędzie się II etap konkursu  w formie konkurencji ze znajomości osobliwości przyrodniczych.

Tucholski Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w  warsztatach geomorfologicznych.

Program w załączniku. 

Zostało 5 wolnych miejsc.

 

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Warsztaty geomorfologiczne TPK 8-9 maja 2017 r..pdf399 kB

Tucholski Park Krajobrazowy zaprasza na kurs: Ocena stanu hydromorfologicznego jezior i rzek. Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze skutkami przekształceń hydromorfologicznych jezior i rzek oraz metodami stosowanymi do oceny stanu hydromorfologicznego zbiorników wodnych i cieków. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodą Lake Habitat Survey służącą do oceny stanu jezior oraz River Habitat Survey służącą do oceny stanu rzek. Kurs będzie obejmował zajęcia wykładowe, ćwiczenia warsztatowe i zajęcia terenowe. Przedstawione zostaną również zagadnienia praktycznego wykorzystania przedstawionych metod w ocenach stanu środowiska, badaniach naukowych i monitoringu.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Program.pdf166 kB

Wyniki konkursu na Plakat z okazji Dnia Ziemi

pt. „W kierunku natury”

Do konkursu na wykonanie plakatu na tegoroczne obchody „Dnia Ziemi” w Tucholi  zgłoszono 19 prac z: Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi.

Zwyciężyła praca wykonana przez Adama Gaca z SOSW w Tucholi.

Wręczenie nagrody odbędzie się  20 maja br. podczas uroczystych obchodów „Dnia Ziemi” w Tucholi.

 

Dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego ogłasza nabór na stanowisko edukatora dla osób bezrobotnych do 30 roku życia z terenu Powiatu Tucholskiego. 

http://tpk.bip.gmina.pl/index.php?id=125

 

Wypalanie traw zabija - od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to, wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych pożarach łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk.