W dniach 22 oraz 23 kwietnia w Tucholskim Parku Krajobrazowym odbyły się plenerowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu edukacyjno-promocyjnego „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”. W dwudniowym spotkaniu w naszym parku uczestniczyło aż 500 uczniów wraz z nauczycielami, z dziesięciu placówek szkolnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Zajęcia odbyły się na terenie Zajazdu Fojutowo oraz na leśnej ścieżce edukacyjnej pt. „Ścieżka do akweduktu Fojutowo”.  Organizator zapewnił transport uczestników do parku i z powrotem, a na miejscu kadrę profesjonalnych animatorów zajęć,  ciepły poczęstunek „kuchni polowej” dla wszystkich oraz wiele konkursów z ciekawymi nagrodami. Zajęcia poświęcone były tematyce proekologicznej oraz przybliżyły uczniom dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe naszego województwa.

Kampania edukacyjno-przyrodnicza realizowana jest w ramach projektu wdrażanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, jak również Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia wykonane podczas wizyty uczniów w naszym parku oraz linki z informacjami o projekcie ze stron internetowych szkół, jakie wzięły w nim udział jak również inne informacje medialne na ten temat.

http://splaskownica.edupage.org/album/?#gallery/198

http://ekogazeta.com.pl/ekoinfo/item/1181-eko-skrzat-z-przyroda-pomorza-i-kujaw-za-pan-brat.html

http://www.powiatwloclawski.pl/edukacja-kultura-sport/item/1755-eko-skrzat-z-przyroa-za-pan-brat

http://wyborcza.pl/1,91446,17364236,Kujawsko_Pomorskie__Kampania_edukacyjno_przyrodnicza.html

http://mojakruszwica.pl/index.php/spoleczenstwo/207-eko-skrzat-z-przyroda-pomorza-i-kujaw-za-pan-brat

Zakończono  pierwszą inwentaryzację sów leśnych w Tucholskim Parku Krajobrazowym


W dniach 9-10 kwietnia br. w miejscowości Raciąski Młyn odbyło się dwudniowe spotkanie miłośników sów leśnych zorganizowane przez Tucholski Park Krajobrazowy.
Pierwszy dzień spotkania w godzinach popołudniowych rozpoczął się referatem Dariusza Anderwalda z Komitetu Ochrony Orłów pt. Metody ochrony, rozpoznawania i lokalizacji włochatki Aegolius funereus oraz innych gatunków sów leśnych.
Następnie Urszula Romaniec z firmy ESRI POLSKA przedstawiła referat pt. Wyznaczanie potencjalnych lokalizacji siedlisk włochatki Aegolius funereus przy wykorzystaniu analiz przestrzennych GIS.
Ta nowoczesna metoda analiz przestrzennych umożliwiła precyzyjne wyznaczenie potencjalnych stanowisk występowania sów leśnych, w szczególności włochatki Aegolius funereus. Nie byłoby to możliwe bez danych GIS pozyskanych przez TPK z Banku Danych o Lasach oraz danych przyrodniczych przez lata gromadzonych przez park. Na podstawie danych dot. m.in. wieku i składu gatunkowego drzewostanu przy konsultacji z ornitologiem Dariuszem Anderwaldem i Rafałem Borzyszkowskim z TPK, firma Esri POLSKA na terenie parku wyznaczyła 50 stanowisk do przeprowadzenia stymulacji głosowej i nasłuchów sów leśnych.
Po zachodzie słońca pięć grup terenowych wyposażonych w przygotowane przez ESRI mapy, karty inwentaryzacji oraz niezbędny sprzęt do stymulacji głosowej, a także urządzenia GPS i lornetki noktowizyjne wyruszyło w teren.
W trakcie nocnej inwentaryzacji trwającej do godziny 1:00 zlokalizowano jedno stanowisko z włochatką (samiec) oraz 16 stanowisk z puszczykiem (14 samców i 9 samic) w tym 7 par. Następnego dnia na terenie Nadleśnictwa Tuchola przy użyciu sprzętu wspinaczkowego zainstalowano 5 budek lęgowych dla włochatki. Tucholski Park Krajobrazowy w przyszłych latach planuje instalację kolejnych budek w pozostałej części parku.

Konkurs pt.“Plakat z okazji Dnia Ziemi” rozstrzygnięty.

O uroczystych obchodach „Dnia Ziemi” w Tucholi, które odbędą się  w dniu 16 maja br. pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła” w Parku Zamkowym w godz. 11.00-14.00, informować będzie plakat autorstwa Angeliki Moj z Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku. Komisja oceniającą wyróżniła także prace: Mateusza Cysewskiego z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi i Kamili Rekowskiej z Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku.

 

W dniach 9-10 kwietnia br. Tucholski Park Krajobrazowy po raz pierwszy przeprowadzi terenową inwentaryzację sów leśnych z wykorzystaniem technologii geoinformatycznych.

IV. Borowiacki Rajd Nordic Walking

Szlakami Tucholskiego Parku Krajobrazowego

ZAPISZ SIĘ!

Tuchola 25 kwietnia 2015

Pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego przy współpracy z chiropterologiem dr Mateuszem Ciechanowskim z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydziału Biologii, Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyrodnikami z PTOP „Salamandra” i Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP „Salamandra” w Gdańsku zakończyli zimową inwentaryzację nietoperzy w parku.

W dniach 14 i 15 lutego br. grupa specjalistów zinwentaryzowała 16 stanowisk zimowania nietoperzy na terenie parku.

Chiropterolodzy poszukiwali chronione ssaki w przydomowych piwnicach, piwnicach typu  „ziemianka”, piwnicach w budynkach gospodarczych, studniach, podziemnym kanale będącym pozostałością starego młyna. Nietoperze hibernujące w trudno dostępnych szczelinach zlokalizowano za pomocą kamer inspekcyjnych.

W ciągu dwóch dni inwentaryzacji oznaczono 40 osobników reprezentowanych przez trzy gatunki: Gacek brunatny Plecotus auritus, Nocek Natterera Myotis nattereri i Mopek Barbastella barbastellus.

Jak co roku spotkaliśmy się z ogromną życzliwością mieszkańców parku za co bardzo dziękujemy.

Wiosną samice nietoperzy gromadzą się  w tzw. kolonie rozrodcze, liczące w Polsce od kilku do kilkuset osobników. W maju samica rodzi i wychowuje tylko jedno, rzadko dwa młode w ciągu roku. Późnym latem nietoperze opuszczają swoje letnie schronienia i przenoszą się do zimowisk odbywając niekiedy długie wędrówki. Jesienią, kiedy zaczyna brakować ich podstawowego pokarmu (latających owadów), zapadają ponownie w sen zimowy, zwany hibernacją.

Do pełnej aktywności powracają wiosną gdy zrobi się ciepło i zaczynają latać owady.

Najczęstsze kryjówki nietoperzy latem to strychy, szczeliny budynków, wieże kościołów, szpary za okiennicami, dziuple.

Ich zimowe schronienia to piwnice, studnie, fortyfikacje, sztolnie i jaskinie.

Tucholski Park Krajobrazowy w ramach działania pt. „Czynna ochrona nietoperzy w Tucholskim Parku Krajobrazowym” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie poza zimową inwentaryzacją nietoperzy w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Nadleśnictwami, których teren pokrywa się z powierzchnią parku zamierza zainstalować około 30 budek dla nietoperzy, które przy współpracy z dr. Mateuszem Ciechanowskim w latach następnych będą systematycznie inwentaryzowane.

 

Odkrywamy tajemnice przyrody

 Znamy listę szkół podstawowych zakwalifikowanych do udziału w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”, w ramach którego 4 tysiące uczniów z regionu weźmie udział w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach w  parkach krajobrazowych województwa.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
lista.pdf135 kB

W dniach 14-15 lutego br. na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzona zostanie kolejna zimowa inwentaryzacja hibernujących nietoperzy. Nietoperze  - Tajemnicze, latające stworzenia, żyjące tuż obok nas, na strychach naszych domów, świątyń, urzędów, szpitali, spędzające zimę w naszych piwnicach, obok słoików z ogórkami i grzybami. Przemykają ukradkiem, kryją się w ciemnościach i w tych ciemnościach znajdują bezbłędnie drogę. Oczyszczają niebo nad nami ze znienawidzonych komarów, pożerających nasze sady chrabąszczy i zagrażających naszym uprawom nocnych motyli. Ważą mniej niż mysz, a ich ciało pokrywa mięciutkie, aksamitne futerko. Ssaki, takie jak my, jak nasz pies, kot i chomik. Choć mieszkają tak blisko, tak niewiele o nich wiemy.

Gdy ziemię przykrywa śnieżna kołderka, nietoperze stają przed wizją głodu. Mróz oznacza brak owadów. Jedne odlatują w cieplejsze rejony Europy, pokonując nawet 2000 km. Inne zapadają w zimowy sen – hibernację – powoli spalając nagromadzone jesienią zapasy tłuszczu. Kryją się wówczas w jaskiniach, starych fortyfikacjach, piwnicach, studniach i tunelach.

 

Odkrywamy tajemnice przyrody

Rusza przygotowany przez Urząd Marszałkowski projekt „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat”, w ramach którego 4 tysiące uczniów szkół podstawowych z regionu weźmie udział w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach w  parkach krajobrazowych województwa. Zachęcamy szkoły do zgłaszania udziału w przedsięwzięciu.

Podczas konkursu „Przyroda wokół nas” dla szkół specjalnych

zaproponowaliśmy zmianę nawyków na rzecz klimatu. 

19 listopada 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi odbył się po raz 11. konkurs „Przyroda wokół nas” dla szkół specjalnych z terenu parku i okolic. Organizatorami są: Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola. Do konkursu przystąpiło 21. uczniów z Tucholi, Czerska i Chojnic. Celem konkursu było zdobycie umiejętności obserwacji i poszerzenie wiedzy na temat otaczającego nas środowiska oraz utrwalenie nawyków ekologicznego stylu życia ze świadomością ochrony klimatu. Uczestnicy wykazali się także znajomością osobliwości Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Zmieniaj nawyki – nie klimat”.