Przypominamy, że trwa XIV edycja konkursu „Zamień puszki na pieniądze” W menu po lewej stronie w zakładce Edukacja  i nauka - Konkursy ekologiczne Konkurs "Zamień Puszki na pieniądze" możecie znaleźć ogólną charakterystykę konkursu, podsumowanie poprzednich edycji. Dla zainteresowanych do pobrania regulamin Wszystkim uczestnikom tegorocznej XIII edycji konkursu „Zamień puszki na pieniądze” na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

7 lutego br. w Fojutowie odbyło się spotkanie promujące drugą część albumu fotograficznego Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie Tom II „Człowiek”, którego organizatorem był Tucholski Park Krajobrazowy. Wydarzeniu patronował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Drugi tom albumu, to próba zilustrowania wielowiekowej historii oraz zrównoważonych relacji między człowiekiem a przyrodą. Wybrane fotografie zaprezentowano w czterech blokach tematycznych, które scharakteryzowane zostały przez zaproszonych gości - prelegentów. O Borach Tucholskich pod kątem historycznym opowiedzieli Krystyna i Łukasz Trzcińscy, archeolodzy ze Stacji Archeologicznej Uniwersytetu Łódzkiego w Białych Błotach. Gospodarkę leśną omówił Janusz Kaczmarek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.