27 kwietnia 2019 r., w ramach wydarzenia Mega Weekend w regionie – inauguracja w naszych konstelacjach Tucholski Park Krajobrazowy był organizatorem wycieczki krajoznawczej Doliną Rzeki Brdy.

 

5 kwietnia br. Tucholski Park Krajobrazowy oraz Nadleśnictwo Tuchola byli organizatorami warsztatów ornitologicznych dla rodzin z dziećmi pn. Nocne spotkanie z sową w Tucholskim Parku Krajobrazowym i Nadleśnictwie Tuchola. 

Tucholski Park Krajobrazowy oraz Gmina Tuchola są organizatorami kampanii inicjującej obchody w naszym mieście Dnia Polskiej Niezapominajki, który przypada w kalendarzu 15 maja. Społeczność przedszkolna i szkolna w pierwszych tygodniach kwietnia otrzymała propozycję zadbania o zachowanie bioróżnorodności i posadzenie w pobliżu placówek szkolno-oświatowych niezapominajki leśnej. Zainteresowanym przekazaliśmy nasiona i rozsady w celu założenia symbolicznego poletka niezapominajek w pobliżu przedszkola lub szkoły pod okiem przedstawicieli Gminy Tuchola oraz Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

W dniach od 18 do 25 marca br. na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono inwentaryzację sów leśnych metodą stymulacji głosowej i nasłuchów zgodnie z metodyką badań Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ.

Tucholski Park Krajobrazowy w ramach Inauguracji Sezonu Turystycznego „MegaWeekend w regionie - inauguracja w naszych konstelacjach” zaprasza na wycieczkę krajoznawczą Doliną Rzeki Brdy, która odbędzie się 27 kwietnia 2019 r.Trasa przebiegać będzie w granicach rezerwatu przyrody Dolina Rzeki Brdy prawym brzegiem rzeki, fragmentem pieszego szlaku żółtego „im. B. Nowodworskiego”, oraz rowerowym szlakiem czerwonym „Doliną Brdy” do Terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła, gdzie zaplanowano ognisko (prowiant we własnym zakresie). Następnie lewym brzegiem rzeki Brdy, pieszym szlakiem niebieskim „Szlak Brdy” do m. Świt. Łącznie 10 km. 

Zapisy: Tucholski Park Krajobrazowy tel. 52 3343712

Start rejestracji: 21.02.2019 r. godz. 9.00

Szukaj m. Świt

www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl

 

W marcu i kwietniu 2019 r. pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzą inwentaryzację sów leśnych na wybranych stanowiskach zgodnie z metodyką badań Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ. 2015.

Pracownicy Tucholskiego Parku Krajobrazowego w dniach od 4 do 16 lutego 2019 r. skontrolowali 21 obiektów, spośród których 13 było zasiedlonych przez nietoperze. Odnotowano występowanie dwóch gatunków: nocek Natterera 6 osobników oraz gacek brunatny 19 osobników. Łącznie 25 nietoperzy.

Jak co roku spotkaliśmy się z ogromną życzliwością mieszkańców parku za co bardzo wszystkim dziękujemy. 

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Jego celem jest promowanie wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego postaw proekologicznych, wspierających ochronę środowiska.