Tucholski Park Krajobrazowy został powołany na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w 1985 roku. Obejmuje swymi granicami południowo-wschodnią część zwartego kompleksu Borów Tucholskich.

Powierzchnia Parku 36.983 ha

Powierzchnia otuliny 15.946 ha

 POWIERZCHNIA TUCHOLSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO WRAZ ZE STREFAMI OCHRONNYMI W HEKTARACH

- PROCENTOWY UDZIAŁ GMIN

 

   

     

   

tabela