Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość  zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Od Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kierunku Zaborskiego Parku Krajobrazowego rozciąga się Chojnico-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu, w kierunku Wdeckiego Parku Krajobrazowego Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Na południe od granicy TPK rozciąga się Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.

Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar położony jest na terenie Równiny Charzykowskiej. Charakteryzuje się rzeźbą młodoglacjalną, wysokimi walorami turystycznymi (rzeka Brda, Zbiornik Mylof, jez. Trzemeszno), wysokim stopniem lesistości. Od strony północno-zachodniej graniczy z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” i Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, od strony południowo-wschodniej z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym. Stanowi naturalny pomost ekologiczny łączący te ekosystemy. Powierzchnia ogólna wynosi około 150 km².

Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Jeden z największych obszarów chronionych położonych na terenie Borów Tucholskich. Krajobraz równiny sandrowej z pagórkami morenowymi i nielicznymi wydmami. Bardzo dobre warunki dla zbierania runa leśnego. Walory rekreacyjne obniża niewielki udział wód powierzchniowych. Na terenie jednostki znajdują się 3 rezerwaty przyrody: Cisów Staropolskich we Wierzchlesie, Cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetki i Jezioro Martwe. Powierzchnia ogólna wynosi około 265 km².

Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

Charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi. Analizowana jednostka położona jest na obszarze Doliny Brdy, do której od wschodu przylega Równina Świecka, od zachodu natomiast Pojezierze Krajeńskie. Malowniczość przyrodniczo – krajobrazowa tego obszaru wynika z występowania na jego powierzchni doliny rzeki Brdy, Zbiornika Koronowskiego, znacznej ilości jezior, lasów oraz urozmaiconego ukształtowania hipsometrycznego powierzchni. Na terenie jednostki znajduje się rezerwat przyrody Różanna – Dęby. Powierzchnia ogólna wynosi około 287 km².