Szerokość i długość geograficzna obszaru:

punkt centralny 53°47′26″ szerokości geograficznej północnej, 17°59′08″ długości geograficznej wschodniej.

punkty zewnętrzne strefy buforowej  53°26′04″ i 54°08′49″ szerokości geograficznej północnej, 17°23′34″ i 18°35′12″ długości geograficznej wschodniej.

Strefa rdzenna

Strefę rdzenną tworzy prawnie zatwierdzony obszar, przeznaczony do długoterminowej ochrony. Stanowią go: Park Narodowy “Bory Tucholskie” (4 613,05ha) - powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. oraz 25 następujących rezerwatów przyrody:

 • „Dolina Rzeki Brdy” (1 683,89 ha) - Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 12.09.1994 r.
 • „Bagna nad Stążką” (478,45 ha) - Rozporządzenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 94 z dn.12.05.1999 r.,
 • „Źródła Rzeki Stążki” (250,02 ha) - Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 31.12.1993r.,
 • „Jezioro Piaseczno” (158,78 ha) – Rozporządzenie nr 279/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 02.10.2001 r.
 • „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego” (102,21 ha) - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 26.031975r.
 • „Miedzno” (86,01 ha) - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 04.11.1968r.
 • „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” (85,73ha) - Zarządzenie Ministra Leśnictwa z 10.05.1958r. oraz Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 10.04.1978r.
 • „Jezioro Laska” (70,40ha) - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 21.07.1977r.
 • „Mętne” (53,28ha) - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 10.05.1963r.
 • „Bór Chrobotkowy” (41,50ha) - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 31.12.1993r.
 • „Bagno Stawek” (40,80ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 04.04.1977r.
 • „Jezioro Ciche” (37,96ha) Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 26.01.1994r.
 • „Jezioro Małe Łowne” (37,83ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 31.12.1993r.
 • „Piecki” (19,42ha) Rozporządzenie Nr 14/2001 Wojewody Pomorskiego z 21.11.2001r.
 • „Cisy nad Czerską Strugą” (17,19 ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 26.03.1982r.
 • „Kręgi Kamienne” (16,91ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 15.09.1958r.
 • „Jezioro Zdręczno” (15,74 ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 26.1982r.
 • „Krwawe Doły” (13,02 ha) Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 12.11.1996r.
 • „Dury” (12,59 ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 26.03.1975r.
 • „Jeziorka Kozie” (12,30 ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 18.05.1984r.
 • „Nawionek” (10,67 ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 16.09.1974r.
 • „Ustronie” (9,64 ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 23.07.1958r. oraz Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 10.04.1978r.
 • „Bagno Grzybna” (6,26 ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 26.03.1982r.
 • „Jelenia Górna” (4,39 ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 11.12.1995r.
 • „Martwe” (4.07 ha) Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 12.11.1995r.

Łączna powierzchnia strefy rdzennej wynosi 7 880,72ha.

Obszar Parku Narodowego i wymienione powyżej rezerwaty przyrody stanowią najcenniejsze obiekty przyrodnicze całego regionu Borów Tucholskich.

Strefa buforowa

Strefę buforową stanowią obszary otaczające obszary rdzenne, gdzie tylko koga mieć działania gospodarcze harmonizujące z celami ochrony przyrody. Tworzą ją 4 parki krajobrazowe:

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy – utworzony Uchwałą nr X/X/83 WRN w Gdańsku z dnia 15.06.1983 r.
 • Tucholski Park Krajobrazowy – utworzony Uchwałą nr IX/71/85 WRN w Bydgoszczy z dnia 09.12.1985 r.
 • Zaborski Park Krajobrazowy – utworzony Uchwałą nr XI/68/90 WRN w Bydgoszczy z dn. 28.02.1990 r. (woj. pomorskie)
 • Wdecki Park Krajobrazowy – utworzony Rozporządzeniem Wojewody Bydgoskiego nr 52/93 z dn. 16.02.1993 r. (woj. kujawsko – pomorskie)

Z wyłączeniem powierzchni rezerwatów tworzących strefę rdzenną łączna powierzchnia strefy buforowej rezerwatu biosfery wynosi 104 779,32 ha.

W strefie buforowej występuje także kilkaset pomników przyrody, głównie drzew i alei drzewnych. Znajdują się także liczne użytki ekologiczne oraz trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Strefa tranzytowa

Strefę tranzytową stanowi zewnętrzny obszar, gdzie są proponowane i rozwijane działania trwałego zarządzania zasobami przyrody.

Strefę tranzytową tworzą nie należące do parków krajobrazowych lub do strefy buforowej wokół sześciu rezerwatów przyrody leżących poza parkami krajobrazowymi, powierzchnie następujących gmin: Bukowiec, Cekcyn, Drzycim, Gostycyn, Jeżewo, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Osie, Śliwice, Świekatowo, Tuchola, Warlubie (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Brusy, Chojnice, Czersk, Dziemiany, Karsin, Konarzyny, Kościerzyna, Lipusz, Stara Kiszewa (woj. pomorskie).

Przybliżona powierzchnia strefy tranzytowej wynosi 207 012,88 ha.

Strefa tranzytowa jest niemal dwukrotnie większa od obszaru strefy rdzennej i buforowej. Ekonomicznie jest to obszar jednolity zorientowany na gospodarkę leśną, przetwórstwo drewna i ubocznych produktów leśnych oraz rolnictwo, rekreację i wypoczynek. Wszystkie działania gospodarcze są realizowane z uwzględnianiem zasad ochrony przyrody.

W strefie tranzytowej rezerwatu biosfery znajdują się obszary chronionego krajobrazu:

 • Lupuski Obszar CHK (17 600,10 ha)
 • Obszar CHK Borów Tucholskich (65 780,00 ha)
 • Obszar CHK Fragment Borów Tucholskich (16 632,00 ha)
 • Północny Obszar CHK część zachodnia (3 958,50 ha)
 • Obszar CHK część wschodnia (3 783,09 ha)
 • Chojnicko – Tucholski Obszar CHK ( 14 946,72 ha)
 • Śliwicki Obszar CHK (26 392,81 ha)
 • Wschodni Obszar CHK Borów Tucholskich (10 070,82 ha)
 • Świecki Obszar CHK (3 141,70 ha)
 • Obszar CHK Zalewu Koronowskiego (28 687,00ha)

Wymienione powyżej obszary chronionego krajobrazu w całości bądź tylko częściowo wchodzą w skład strefy tranzytowej rezerwatu biosfery.