Ścieżka wytyczona została w południowo-wschodniej części Tucholskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Stążką, w pobliżu szosy wiodącej z Tucholi do Tlenia, jej długość wynosi 3,5 km, a wzdłuż trasy znajduje się 10 przystanków. Zarówno trasa, jak i przystanki są oznakowane i zaopatrzone w tablice informacyjne. Wzdłuż trasy rozmieszczone są dodatkowo małe tabliczki z wykrzyknikiem, sygnalizujące różne ciekawostki przyrodnicze i historyczne, które trzeba samodzielnie odszukać. Ścieżka rozpoczynająca się i kończąca się obok Nadleśnictwa w Gołąbku biegnie w ten sposób, aby ukazać zwiedzającym charakterystyczne dla Borów Tucholskich zbiorowiska roślinne. Są to: zróżnicowane pod względem wieku bory sosnowe z domieszką brzozy i świerka oraz zbiorowiska olsów i łęgów, a także stanowiska odnawiania lasów.

Do najbardziej interesujących należą torfowiska oraz zbiorowiska bagienne i wodne rzeki Stążki. Pokonanie trasy stwarza możliwość zapoznania się ze złożonym ekosystemem leśnym Borów Tucholskich. Dodatkową atrakcją jest możliwość zwiedzenia Ogrodu Dendrologicznego w Gołąbku, gdzie na obszarze 2,61 ha rośnie 150 gatunków i odmian drzew i krzewów. W budynku Nadleśnictwa znajduje się interesujący "pokój historii leśnej" oraz sala edukacji ekologicznej.

Ścieżka przebiega częściowo przez rezerwat przyrody „Dolina Rzeki Brdy”, z punktu widokowego pięknie widać rzekę. Na trasie możemy zapoznać się z pracą leśnika i zasadami gospodarki prowadzonej w lesie.

Ścieżka przyrodniczo-leśna - powstała z myślą o turystach chcących podziwiać unikalność przyrody, nie naruszając przy tym naturalnego środowiska. Jest to nic innego, jak wytyczony szlak pieszy przeplatający przepiękne tereny nadleśnictwa. Ścieżka rozpoczyna się przy samej siedzibie nadleśnictwa, dotrzeć tu można samochodem (dla zmotoryzowanych przygotowano parking), ale i rowerem.

Ścieżkę wytyczono w oparciu o Stację Przyrodniczą Uniwersytetu Łódzkiego znajdującą się w miejscowości Suszek, która leży w Tucholskim Parku Krajobrazowym, w północno-zachodniej jego części. Długość ścieżki Wynosi około 4 km, a wzdłuż trasy jest siedem stanowisk poczynając od Suskiej Strugi przez rowy melioracyjne, brzeg jeziora Suszek, torfowisko nad jeziorem Mały Suszek, północny brzeg jeziora Śpierewnik, do śródleśnego uroczyska z niewielkim bezodpływowym jeziorkiem. Poszczególne stanowiska są oznaczone tablicami informacyjnymi, a miejsca szczególnie interesujące -tabliczkami z wykrzyknikiem. Ścieżka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów biologii, ale też dla młodzieży szkolnej i innych osób zainteresowanych przyrodą. Jej celem jest zapoznanie zwiedzających z podstawowymi wiadomościami z zakresu hydrobiologii i zoologii bezkręgowców żyjących w różnych siedliskach wodnych. Trasa pokrywa się częściowo ze znakowanym szlakiem turystyki pieszej (żółty) zwanym "Kasztelańskim" i ścieżką rowerową. Jest więc łatwo dostępna.