Ścieżka przebiega częściowo przez rezerwat przyrody „Dolina Rzeki Brdy”, z punktu widokowego pięknie widać rzekę. Na trasie możemy zapoznać się z pracą leśnika i zasadami gospodarki prowadzonej w lesie.

Ścieżka przyrodniczo-leśna - powstała z myślą o turystach chcących podziwiać unikalność przyrody, nie naruszając przy tym naturalnego środowiska. Jest to nic innego, jak wytyczony szlak pieszy przeplatający przepiękne tereny nadleśnictwa. Ścieżka rozpoczyna się przy samej siedzibie nadleśnictwa, dotrzeć tu można samochodem (dla zmotoryzowanych przygotowano parking), ale i rowerem.

1 przystanek. Punkt widokowy na dolinę rzeki Brdy

Stojąc na punkcie widokowym obserwujemy fragment rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Brd”. Brda to atrakcyjny szlak kajakowy.

2 przystanek. Remiza

W miejscu tym rozwieszone są różnego rodzaju budki lęgowe, pojniki, zakładane są kołnierze lęgowe, a do składu drzewostanów wprowadzone są owocodajne i nektarodajne krzewy i drzewa, w celu zwiększenia i koncentracji owadożernych ptaków leśnych. To naturalny sposób podnoszący odporność drzewostanów przed gradacją szkodliwych owadów.

3 przystanek. Leśniczówka

Osada służbowa leśniczego Leśnictwa Woziwoda.Mapa ścieżki

4 przystanek. Wyłączony drzewostan nasienny

Jest to wytypowany obszar drzewostanu, który tworzą egzemplarze drzew danego gatunku, wyróżniające się najlepszą jakością i zdrowotnością. W terenie oznakowuje się drzewostany nasienne wyłączone przez znaczenie drzew granicznych obrączkami żółtego koloru. Z drzewostanów tych zbiera się w latach urodzaju nasiona do zakładania upraw pochodnych. W ten sposób powiela się najbardziej wartościowe populacje drzew. Powierzchnie drzewostanów nasiennych wyłączonych objęte są stałym zakazem wstępu.

5 przystanek. Łęg olszowy, olszowo jesionowy

Zbiorowisko leśne, w którym warstwę drzew tworzy olsza czarna z niewielkim udziałem jesionu wyniosłego, a także olszy szarej.

6 przystanek. Harcerskie pole biwakowe

Zlokalizowane jest na starej bindudze nad Brdą, czyli dawnym miejscu składowania drewna podczas transportu rzeką.

7 przystanek. Odnowienie lasu

Odnowienie to przywracanie lasu na powierzchnię , na której las już rósł. Odnawiać można las w sposób naturalny (samoistny obsiew) lub sztuczny (przez sadzenie przez człowieka).

8 przystanek. Źródełka w pobliżu pola biwakowego

Nadmiar wody nie wykorzystanej przez znajdującą się w pobliżu elektrownię przesiąka płynie podziemnymi rynnami i wypływa na skarpie doliny Brdy w postaci źródełek („Źródło Woziwodzianki”). Woda przefiltrowana przez grunt posiada czystość wody źródlanej i służy biwakującym harcerzom do celów spożywczych.

9 przystanek. Drzewostan żywicowany

W Polsce pozyskiwano żywicę do lat 70. XX wieku. Głównymi produktami przerobu żywicy był a terpentyna i kalafonia. Na tym przystanku obserwujemy drzewa ze spałami po żywicowaniu.

10 przystanek. Plantacja choinkowa

Plantacje choinkowe zakładane są najczęściej po liniami energetycznymi, na powierzchni nie wykorzystanych aktualnie szkółek oraz na gruntach nieleśnych. Na tych powierzchniach drzewa znajdują się tylko okresowo, z których każdy może zakupić choinkę na Święta Bożego Narodzenia.

11 przystanek. Drzewostan pochodny

Część powierzchni odnawianych jest z sadzonek wyprodukowanych z nasion pozyskanych z drzewostanów nasiennych. Nasiona z sosny zbierane są zimą z drzew stojących co wymaga zaangażowania wykwalifikowanych zbieraczy posiadających odpowiedni sprzęt i mogących pracować na wysokościach. Rodzima populacja sosny (sosna z Borów Tucholskich) posiada cenne zalety użytkowe: drobnosłoistość, wysoko oczyszczone strzały i zmniejszanie się średnicy pnia wraz z wysokością.

12 przystanek. Zalesienie porolne

Przy zalesieniu gruntów porolnych odpowiednio przygotowuje się glebę odmienną pod względem struktury i składu od gleb leśnych, m. in. szczepi się glebę grzybami mikoryzowymi oraz urozmaica się skład gatunkowy drzewostanów.

13 przystanek. Karmowisko

Zimowe dokarmianie ma na celu uzupełnienie i wzbogacenie zwierzynie bazy żerowej. Ale nie tylko. W okresie zimowym sarny, jelenie i daniele przestawiają swoją dietę na żer pędowy. Przy tej okazji powodują duże szkody na uprawach leśnych i w młodnikach. Lokalizując karmowiska w odpowiednich miejscach zapobiega się tym szkodom. W pobliżu karmowisk stawiane są dla saren lizawki – sól, , która wiąże wodę w organizmie i dostarcza mikroelementów.