W październiku zapraszamy na wystawę pt. „Grzyby Tucholskiego Parku Krajobrazowego”, którą organizujemy przy współpracy z Polskim Towarzystwem Mykologicznym i Nadleśnictwem Tuchola.  Grzyby prezentowane są przed siedzibą TPK w Tucholi i można je oglądać tylko przez 2 dni. Ekspozycje naturalnych okazów grzybów zwiedza się ze specjalistami w dziedzinie mykologii. Na wystawie prezentowanych jest ok. 150 gatunków wśród, których są grzyby: jadalne i trujące, rzadkie i zagrożone oraz niejadalne: saprotroficzne, mikoryzowe i pasożytnicze.

Dzień przed wystawą odbywają się teoretyczne i praktyczne warsztaty mykologiczne, w których uczestniczą pracownicy: parków krajobrazowych województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, Lasów Państwowych, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służby zdrowia, nauczyciele i grzybiarze.

Równolegle z wystawą w siedzibie parku  odbywają się warsztaty lub prelekcje dla uczniów szkół z terenu TPK.