Projekt pn.: „Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym”

 

Przedmiotem w/w projektu jest wykonanie ośrodka edukacji jako budynku dwukondygnacyjnego z możliwością zagospodarowania przestrzeni poddasza z wyłączeniem przestrzeni nad salą edukacji (antresola). Wejścia zewnętrzne budynku będą umożliwiać udostępnienie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie wyposażony w instalacje: wewnętrzną instalację wody zimnej, instalację wody ciepłej, wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, kanalizację deszczową i instalację elektryczną.

Budynek zostanie wyposażony w instalację teletechniczną wewnętrzną, w tym:

  • instalacja nagłaśniająca - instalacja nagłośnienia sali edukacyjnej;
  • instalacja sieci telefonicznej wewnętrznej – wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem sanitarnych;
  • instalacja i sygnalizacja monitoringu i alarmowa, wideofon przy bramie głównej;
  • sieć komputerowa bezprzewodowa (2 routery).

 

W ramach budowy ośrodka zostanie wykonane również zagospodarowanie terenu, w tym:

  • Budowa drewnianego ogrodzenia;
  • Budowa wiaty śmietnikowej;
  • Aranżacja mini pola namiotowego;
  • Budowa oświetlenia terenu (3 latarnie z uzupełniającym oświetleniem zamontowanym na budynku).

 

Ośrodek edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie nie będzie wyposażony w miejsca noclegowe, w związku z powyższym zaplanowano wykonanie mini pola namiotowego, które będzie pełnić funkcję noclegową dla odbiorców edukacji ekologicznej prowadzonej w projektowanym ośrodku.

 

Dane finansowe:

 

Całkowita wartość inwestycji:                                        397 890,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:                338 206,50 zł

Wkład własny:                                                                 59 683,50

 

BENEFICJENT: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego            

Termin realizacji: kwiecień 2013 r. – czerwiec 2015 r.

 

RPO Dz.6.1 „Poprawa oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej w oparciu o sieć istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie TPK”.

Wartość: 87.034,00

W ramach projektu zostało poprawione oznakowanie szlaków pieszych, rowerowych  i kajakowych w oparciu o sieć istniejących szlaków w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego:

- postawiono 32 szt. tablic dla oznakowania szlaków kajakowych,

- poprawiono oznakowanie szlaków rowerowych na trasie 30,9 km,

- poprawiono oznakowanie szlaków pieszych na trasie 134,1 km,

- postawiono 7 tablic informacyjnych.

Znaczenie projektu:

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na efektywniejsze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, na wzbogacenie i zróżnicowanie oferty i podwyższenie jakości usług turystycznych. Poprawi wizerunek Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz zapewni wysoki poziom kultury i edukacji wśród turystów.

 

RPO Dz.2.6 „Modernizacja ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie TPK”.

Wartość: 396.899,32

W ramach projektu wykonano:

- prace modernizacyjno – budowlane ośrodka przyrodniczo – edukacyjnego,

- zakupiono pomoce i środki dydaktyczne: kamera mikroskopowa, lornetki, szkła powiększające, zestaw tropów zwierząt, plansze edukacyjne, sucha pieczęć, ABC przyrody – zwierzęta, automatyczna stacja meteorologiczno-klimatyczna, zabudowa segmentowa sali i zaplecza, stoły konferencyjne, krzesła,

- Zeszyty edukacyjne: „Zwierzęta”, „Rośliny”, „Grzyby”, „Formy ochrony przyrody”, „Śmieci” (po 1000 szt.)

- zmodernizowano sieć komputerową i oprzyrządowanie.

Znaczenie projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby osób odwiedzających salę edukacyjną TPK. Wpłynie na szerzenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa oraz propagowanie edukacji ekologicznej wśród odwiedzających dzieci i młodzieży. Uatrakcyjni i wzbogaci ofertę edukacyjną TPK. Poprzez  kształtowanie postaw proekologicznych i zdobywanie wiedzy z zakresu przyrody i ekologii  wpłynie na ochronę środowiska.