Obecnie szczegółowy system nawodnień praktycznie nie istnieje. Część łąk została zalesiona, a pozostałe uznane zostały jako użytek ekologiczny. Przy moście na Małym Kanale znajduje się budynek dawnej „Łąkówki”, czyli leśniczówki leśniczego ds. łąkarskich. Ze zbiornika retencyjnego, utworzonego na końcówce Małego Kanału Brdy, ujmowana jest woda dla małej elektrowni wodnej (Zielonka). Fot. B.Z.Chojęta