Akwedukt wzorowany jest na budowlach rzymskich i wykonany pierwotnie z drewna, a później przebudowany na murowany przy użyciu cegieł i lepiku. Stanowi unikatowy element 30km kompleksu nawadniającego wybudowanego ręcznie w latach 1842-1847 przez żołnierzy pruskich. Inwestycja ta miała służyć doprowadzeniu wody do ubogich łąk czerskich zwanych Rezlonkami (między Czerskiem a Woziwodą). Z łąk pozyskiwano siano do wykarmienia koni armii pruskiej. Ciekawostką jest też fakt, że zebrana z łąk, tzw. słodka trawa była dostarczana jako pasza dla żubrów zamieszkujących Puszczę Białowieską.  Obecnie obszar zajmowany przez system nawadniający Wielkiego i Małego Kanału Brdy to przede wszystkim tereny leśne, a więc z biegiem lat pierwotne znaczenie systemu Kanału Brdy jako systemu nawadniającego znacznie zmalało. Na dzień dzisiejszy system Wielkiego i Małego Kanału Brdy budzi zainteresowanie jako źródło wody zasilające dwie małe hydroelektrownie w Mylofie i Zielonce,  a także jako wodny  szlak turystyczny. System Kanału Brdy rozpoczyna się w Mylofie Wielkim Kanałem Brdy (dł. ok. 21 km, szer. 16 m), który rozciąga się do rozrządu wody w  Barłogach. Tu bierze początek tzw. Mały Kanał Brdy (dł. ok. 10km, szer. 9m), w m. Zielonka doprowadza wodę do Brdy w rezerwacie przyrody „Dolina Rzeki Brdy”. Do dziś wzdłuż koryta kanału zachowało się wiele urządzeń melioracyjnych jak, np. jazy i budynki dla służb nadzorujących gospodarkę łąkową.